Janka Blažejová

Adresa poradne: Dom služieb AFK, 1.posch., Záhorácka 30, 901 01 Malacky
Telefon: ‭+421 908 464 530‬

Objednať poradenské služby k homocysteínu

Objednať produkty Vitality so zľavou pre klientov poradne

K projektu Vitamíny s příběhem ma priviedli vlastné zdravotné problémy a špatné skúsenosti s klasickou „bielou“ medicínou. Pred niekoľkými rokmi mi bola zistená histamínová intolerancia, ktorá sa prejavovala dosť prudkými reakciami, ktoré ma vyradili z bežného života.

Začalo mi prekážať, že dnešná moderná medicína ovládaná farmaceutickými spoločnosťami nemá o tomto „modernom ochoreni“ takmer žiadne poznatky, čo znamenalo, že nemôžem očakávať spoluprácu. Postupne mi dochádzalo, že chémia nie je to, čo mi pomôže, že týmto smerom ceta k uzdraveniu nevedie a tak som sa rozhodla zobrať zdravie do vlastných rúk s myšlienkou, že musí existovať spôsob ako sa z toho dostať von.

Začala som si uvedomovať, že je treba spomaliť v životnom tempe, je potrebné určiť si priority, čo chcem dosianuť a hlavne ako to chcem dosiahuť. Nekonečné pátranie po informáciách, výsledkoch vedeckých výskumov, prečítaní množstva odbornej literatúry som zistila, že rozumieť svojmu telu, naučiť sa počúvať čo mi chce povedať, že zmena v jedálničku, že priemyselne vyrábané potraviny je potrebné nahradiť zdravšími, čerstvými, bez aditív, konzervantov a inej chémie a zmena celkového životného štýlu sú kľúčom k lepšiemu zdraviu.

Práve tieto problémy určili akým smerom sa chcem v budúcnosti uberať. Padlo rozhodnutie venovať sa tomu čo považujem za zmysluplné a prospešné a po viac ako tridsiatichtroch rokoch som dobrovolne ukončila prácu v bankovníctve a naplno sa začala venovať zdravej výžive a zdravému životnému štýlu. Táto oblasť je veľmi pestrá , zaujímavá a v súčasnej dobe veľmi aktuálna. K tomu aby som mohla svoje poznatky, vedomosti a vlastné skúsenosti posúvať a odovzdávať ďalej, bolo potrebné ich „zoficiálniť.“

Absolvovala som niekoľko kurzov v oblasti viacerých výživových smerov, vypočula množstvo videorozhovorov. Počas „samoštúdia“ som sa stretla s literatúrou a neskôr aj videorozhovormi MUDr. Erbena, ktorých témou bolo biochemické zdravie, homocystein, prevencia kardiovaskulárnyh ochorení a civilizačných chorôb. Súvislosti, ktoré MUDr. Erben prezentuje, mi pripadajú celkom logické a tak som začala od seba. Absolvovala som vyšetrenie homocysteinu a začala užívať vitamínové dopnky.

Homocystein a zdravá výživa kráčajú ruka v ruke. Nielen zdravotné problémy ale aj homocystein ma doviedol k projektu Vitamíny s příběhem. Myšlienka prevencie ochorení kardiovaskulárneho systému a vzniku civilizačných ochorení ma nielen zaujala, hodnotím ju ako veľmi prospešnú a v dnešnej modernej dobe potrebnú věc. Veď ako hovorí MUDr. Erben „zdravie je náš najväčší majetok“ a preto si zasluhuje našu pozornosť a starostlivosť. To bol dôvod, prečo som sa prihlásila na seminár pre poradcov. Spoluprácou s Vitamíny s příběhem vidím priestor na previazanie teoretických vedomostí a praxe, šancu na zlepšenie zdravia ľudí. Som presvedčená, že cesta, ktorou som sa vybrala je správna a hlavne má zmysel.

Mojou víziou je poskytovať kvalitné poradenstvo a služby v oblasti výživy, prevencie kardiovaskulárnych a civilizačných chorôb. Som naklonená inováciám a zmenám, ktoré si bude vyžadovať život, nezabudnúť „kráčať“ s potrebami a cieľmi klienta.