Archiv autora: Míša Beitlová

Jarní víkendový workshop – 20.-22.4.2018

Pátek 20.4. - Den první

Víkendový pobyt jsme zahájili skvělým obědem připraveným na místě s láskou a z těch nejlepších surovin. Workshop pokračoval odpoledne venku v kruhu při nádherném slunečném počasí. Ve čtyři hodiny jsme se všichni sešli na prvním tematickém přednáškovém bloku. Informovala jsem všechny o novém kamenném pražském vzdělávacím a poradenském centru (viz foto v galerii na konci), zopakovala jsem důvody zdražení služeb a pravidla účtování služeb, upozornila jsem na aktualizaci intranetu a oznámila spolupráci s časopisem Nový Fénix (viz prezentace). Ing. Jablonský nám pak přednesl svůj příspěvek o medicinálních houbách a my jsme všichni jen žasli, kolik toho o houbách ví a jak jsou pro zdraví důležité. Po přednášce jsme všichni měli neodolatelnou chuť na houby, a tak jsme si je objednali na příští den k obědu.

Důležité téma celého workshopu bylo "Kdo je náš klient a co očekává". My, kdo jsme byli přítomní na workshopu, jsme se rozhodli, že více přiblížíme naše homocysteinové know-how všem zájemcům. Lidé už nechtějí, aby jim někdo jen radil, chtějí se učit a všemu rozumět stejně, jako poradce. Při poradnách proto zakládáme vzdělávací centra, kde se budou moci zájemci za určitých podmínek dozvědět celé know-how o homocysteinu.Všichni jsme odsouhlasili, že v životě jsou důležité i doteky. Lidé se dnes dotýkají málo, přitom dotek je léčivý. Celý víkend jsme se tedy soustředili i na to, abychom si vyjádřili sympatie dotekem (pohlazením po zádech, po ramenech, objetí...). Večer jsme se v kruhu u ohně za vedení Luhawy zamýšleli nad tím, v čem všem jsme se posunuli a v čem naopak stagnujeme, jak v profesním tak v osobním životě. Pak kolem dokola putovaly dvě láhve dobrého červeného a bílého vína. Zábava u ohně proudila až do pozdních večerních hodin.

Prezentace - Informace k projektu VSP -  v pdf

Prezentace - Ing. Ivan Jablonský - medicinální houby a jejich léčivé účinky - 1. díl
Prezentace - Ing. Ivan Jablonský - medicinální houby a jejich léčivé účinky - 2. díl

Video 1 - Ing. Ivan Jablonský - medicinální houby
Video 2 - Ing. Ivan Jablonský - medicinální houby - pokračování
Video 3 - Ing. Ivan Jablonský - medicinální houby - pokračování

Sobota 21.4. - den druhý

Ráno před snídaní jsme se sešli v kruhu s Luhawou, odvedla nás na vnímavou procházku. Šli jsme každý potichu, sám se sebou. Mohli jsme si ukazovat a sebe navzájem se dotýkat. Všímat jsme si měli všemi smysly - pozorně se dívat, ochutnávat, přičichávat, napínat sluch, ohmatávat. Všichni jsme se shodli na tom, že tato vědomá procházka nás přivedla k tomu žít "tady a teď". Vnímavou procházku může dělat každý se svými klienty, je to jednoduché, při tom si na to nikdo přes den ani nevzpomene.

Dopolední blok v přednáškové místnosti byl na téma "Mutace genu MTHFR" (viz prezentace). Nejdříve téma krátce představila Míša, Gábina Miková, odbornice na práci s autistickými klienty, nebyla nakonec přítomna, ale spojili jsme se s ní alespoň telefonicky a zodpověděla nám naše dotazy.

Odpoledne jsme si zameditovali v medicínském kruhu s Luhawou a v zelené spirále osudu pak tahali tarotové či zenové karty. Každý si výklad karty udělal sám pro sebe podle přiložených "manuálů". Míša si vytáhla kartu "Průlom" a vyložila si to tak, že nastává nové průlomové období ve službách VSP a Vitality.  Odpolední přednáškový program se věnoval novému členskému klubu Vitality, který s sebou v červnu přinese nové možnosti výdělku pro poradce a odměny klientům.

Prezentace - Mutace genu MTHFR v pdf

Video 1 - MTHFR - prezentace Míša
Video 2 - MTHFR - telefonický vstup Gábina Miková - odpovědi na dotazy
Video 3 - MTHFR - telefonický vstup Gábina Miková - odpovědi na dotazy

Článek MUDr. Petr Podroužek, CSc. - Homocystein: modní vyšetření nebo podceněná hrozba?

Video - Členský klub Vitality - provizní systém a nové webové stránky
Prezentace - Členský klub Vitality - v pdf

Neděle 22.4. - den třetí

Neděle utekla jako voda. Ráno před snídaní jsme meditovali a cvičili s Luhawou. Vše bylo zaměřeno na vnímání těla, dechu, mysli. Uváděli jsme se do mírného transu po vzoru afrických žen. Předvedli jsme si několik rituálů na očistu po konzultaci. Čistili jsme čakry. Nakonec cvičení jsme nechali vše tiše plynout pohledem na vodu v místním potůčku, opět cvičení na "tady a teď". Po skvělém obědě jsme se sešli v přednáškové místnosti, Míša krátce nastínila budoucí spolupráci s dr. Barbarou Miller a možnost zúčastnit se certifikovaného kurzu "Krevní rozbory", který proběhne na podzim. Dále s námi sdílel své zkušenosti z poradenské praxe s ukázkami reflexní masáže Bohumír Jehlička. Všichni chtěli dělat figuranty. Skončilo to tak, že jsme se všichni masírovali navzájem podle toho, jak nám Bohumír ukazoval a ne a ne přestat. Po Bohumírovi nám svoje umění s kyvadlem ukázala Lenka Koubová. Všichni jsme od ní dostali osobně vyrobené kyvadélko a za jejího výkladu si všichni mohli zkoušet, jak jim kývání funguje. Domů se nechtělo nikomu, rozcházeli jsme se pomalu. Ti, kteří nikam nepospíchali, odjížděli až po třetí odpolední hodině. Ještě několik dnů po workshopu jsem od vás dostávala pozdravy a sdělovali jste mi, že stále čerpáte z té krásné energie a motivace, kterou jsme v Chrustenici vytvořili. Zápis píšu až po měsíci a tu energii cítím ještě dnes :-), myslím, že i vám mohla klidně tak dlouho vydržet.

Video - Budoucnost projektu VSP - spolupráce s dr. Miller, říjnový certifikovaný kurz (rozbory krve, jak na zdravé střevo, hrubé chyby ve stravování)

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jste-li naším zákazníkem, odběratelem blogových článků nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich on-line služeb.

Správce osobních údajů

Jsme Vitamíny s příběhem s.r.o., IČ 05212529, sídlo Královická 544/8, 250 01 Brandýs nad Labem, sp. zn. C 290348 vedená u Městského soudu v Praze, a provozujeme webové stránky www.vitaminyspribehem.cz.

Jako správce jsme to my, kdo určuje účely, prostředky a délku doby zpracování Vašich osobních údajů.

Budete-li nás chtít v průběhu zpracování údajů kontaktovat, můžete tak učinit telefonicky na číslo +420 774 158 111 nebo prostřednictvím e-mailu info@vitaminyspribehem.cz 

Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte, a to pro naplnění následujících účelů:

  • poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (zaslání e-booku, kontakt pro domluvení termínu objednaných služeb).

  • vedení účetnictví

Jste-li zákazníkem, Vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů nezbytně potřebujeme k tomu, abychom splnili zákonnou povinnost vystavování a evidence daňových dokladů.

  • marketing – zasílání blogových článků

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem nebo odběratelem blogových článků, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu pěti (5) let od poslední objednávky. Svůj souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies používáme pouze pro měření návštěvnosti webu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, naše stránky se Vám i tak zobrazí korektně.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme jako své vlastní a tak, jak je to jen možné. Přijali jsme a udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze naši spolupracovníci.                                                                                      Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí osobní údaje ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI)

Facebook

Google

Pokud někdy v budoucnu budeme využívat další aplikace či zpracovatele, budou muset splňovat nejméně stejné nároky, jako klademe na své aktuální zpracovatele.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte také právo vznést námitku proti zpracování, můžete i podat stížnost u dozorového úřadu.

Budete-li chtít některého ze svých práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese info@vitaminyspribehem.cz

Mlčenlivost

Ujišťujeme Vás, že všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, či by je zpracovávat mohli, jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu mezi námi našimi spolupracovníky.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.

Vstupní seminář – poradenství k homocysteinu

Pozvánka ke spolupráci

Působnost projektu Vitamíny s příběhem se rozšiřuje na celou Českou republiku a Slovensko, proto hledáme vhodné kandidáty (výživové a nutriční poradce, fyzioterapeuty, homeopaty, apod.) na pozice nezávislých odborných poradců, kteří budou působit v regionech, kde doposud naše služby chybí. Projekt veřejnosti nabízí zdravotně-preventivní program, který je založený na vzdělávání veřejnosti a poradenství k homocysteinu. Zájemcům o vyšetření homocysteinu zajišťujeme vyšetření krve v certifikovaných laboratořích a  prostřednictvím poradců konzultaci k výsledkům. 

Podle dosavadní praxe v České republice víme, že poradenství k homocysteinu může výrazně obohatit Vaši praxi. Upozorňujeme, že projekt není vázaný na žádnou multilevelovou firmu a spolupráce v projektu nijak neomezuje Vaše dosavadní působení v oboru. Zahájení činnosti je podmíněno jednodenním vstupním seminářem.

Rezervace místa je dokončena až po zaplacení zaslané faktury.  Cena semináře je 2500,-Kč.

Podmínky budoucí spolupráce:

  • živnostenský list
  • zájem o zdravou výživu, zdravý životní styl 
  • zkušenosti s poradenstvím a prací s klienty

Autorka projektu a přednášející

Mgr. Michaela Verde Beitlová

Pro doplňující informace k semináři nás neváhejte kontaktovat na našem e-mailu info@vitaminyspribehem.cz, nebo telefonicky na čísle 724 322 566.


 

Program semináře

9:30 - 11:00 Zahájení semináře a představení filozofie iniciativy Vitamíny s příběhem

11:00 - 12:00 Odborná část 1:  Homocystein - principy metabolismu homocysteinu, důvody zvýšené hladiny homocyteinu v krvi, působení zvýšené hladiny homocysteinu na zdraví, výstupy z výzkumů, rizikové skupiny

12:00 - 13:30 Přestávka na oběd

13:30 - 15:30 Odborná část 2: Praktické postupy v poradně, spolupráce s laboratoří, konzultace k výsledkům rozboru krve, doporučené postupy snižování hladiny homocysteinu

15:30 - 16:00 Test*

Závěr semináře

* otázky, které jsou v testu pro získání certifikátu, se týkají pouze tématu homocystein a všechny odpovědi předem zazní v odborných přednáškách během semináře

 

 

Přihláška

Termíny a místo konání

ČTVRTEK  31. KVĚTNA 2018
SOBOTA 8. ZÁŘÍ 2018

 Místo konání: Centrum Vitamíny s příběhem, Bohuslava ze Švamberka 4, 140 00 Praha

 
 

Vítejte v našem týmu!

Pouze 10% obyvatel žijících v zemích EU má optimální hladinu homocysteinu a celá třetina evropské populace vykazuje rizikové hodnoty.

Bezpečná hladina homocysteinu

Homocystein pod 9 μmol/l

Lidé, kteří mají hladinu homocysteinu 6 μmol/l a méně, zpravidla nebývají náchylní ke vzniku civilizačních chorob, a tyto hodnoty jsou bez klinického významu. Hodnoty nad 6 μmol/l nám říkají, že riziko vzniku chorob, jimž lze předcházet, je sice relativně malé, nicméně existuje.

Hladinu homocysteinu pod 9 μmol/l  má 10% obyvatel EU

 

Vaše tělo vzkvétá nebo uvadá?

Riziková hladina homocysteinu

Homocystein nad 9 μmol/l

Existuje zvýšené riziko, že onemocníte některou z běžných civilizačních chorob. Toto riziko se logicky sníží, pokud snížíte hladinu homocysteinu o několik bodů. Naopak riziko se zvyšuje čím vyšší je hladina homocysteinu. Hladina homocysteinu nad 18 μmol/l se pojí až s 50% rizikem,  že během následujících 10 až 30 let se u vás rozvine jedna z pěti hlavních civilizačních chorob: infarkt, mrtvice, cukrovka, rakovina a demence. 

Hladinu homocysteinu 9-12 μmol/l  má 35% obyvatel EU
Hladinu homocysteinu 12-15 μmol/l má 20% obyvatel EU
Hladinu homocysteinu 15-18 μmol/l má 20% obyvatel EU
Hladinu homocysteinu nad 18 μmol/l má 15% obyvatel EU

Homocystein Vitality s aloe vera pro hladinu homocysteinu do 9 μmol/l

Homocystein Vitality s aloe vera je přírodní produkt, který obsahuje v jedné kapsli všechny potřebné vitamíny pro snížení a udržení hladiny homocysteinu na ideální hladině. Užívá se 1-2 kapsle denně nalačno, dostatečně zapít vodou. 

Držte homocystein na uzdě pomocí doplňků stravy Homocystein Vitality

Homocystein Vitality s betainem pro hladinu homocysteinu nad 9 μmol/l

Homocystein Vitality s betainem je přírodní produkt, který obsahuje v jedné kapsli všechny potřebné vitamíny pro snížení vysoké hladiny homocysteinu. Užívá se 1-2 kapsle denně nalačno, dostatečně zapít vodou. 

Chcete-li si udržet optimální hladinu homocysteinu a snížit riziko vzniku civilizačních chorob, užívejte v dostatečném množství vitamíny B6, B12 a kyselinu listovou. Přesné dávkování vitamínů se dá určit podle hladiny homocysteinu v krvi. Objednejte si poradenské služby k homocysteinu. Na konzultaci vás poradce naučí hladinu homocysteinu snižovat a udržovat na optimu.

Vyšší hladina homocysteinu obnáší následující rizika

Arterioskleróza. Pokud máte mírně zvýšenou hodnotu homocysteinu, zároveň se třikrát až čtyřikrát zvyšuje riziko poškození cév. U žen z 80 procent a u mužů z 60 procent.

Rakovina prsu. U žen v menopauze, které delší dobu trpí nedostatkem vitaminu B1, se zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu.  

Poruchy nálady. I nepatrně zvýšená hladina homocysteinu v krvi může vést k chronické únavě, poruchám nálady a problémům s pamětí.

Kolorektální karcinom. Riziko rakoviny tlustého střeva je nižší, pokud v dostatečném množství užíváte vitamin B6. Podle studie švédské univerzity Karolinska Institutet se tak možnost, že onemocníte rakovinou tlustého střeva, snižuje až o 49 procent.

Zánět střev. Zhruba u 80 procent pacientů, kteří trpí ulcerózní kolitidou nebo Crohnovou chorobou, byl zjištěn nedostatek kyseliny listové.

Deprese. Nedostatek kyseliny listové koresponduje s rozvojem depresivního onemocnění. U starších žen, které mají málo vitaminu B12, existuje dvojnásobně vyšší možnost, že onemocní depresí.

Demence. V případě, že máte homocystein vyšší než 14 μmol/l, existuje dvakrát vyšší riziko rozvoje Alzheimerovy choroby než u osob s optimálními hodnotami.     

Diabetes. Lidé s diabetem jsou obzvlášť citliví na vyšší hodnoty homocysteinu, neboť přebytečné aminokyseliny v krvi způsobují nervové a oběhové poruchy.

Infarkt. Vysoká hladina homocysteinu v krvi zvyšuje riziko infarktu až o 70 procent. Ženy užívající ve velkém množství kyselinu listovou a vitamin B6 mohou toto riziko snížit na polovinu.

Problémy v těhotenství. Mezi nejčastější vrozené vady u dětí patří defekty neurální trubice, jako je třeba spina bifida. Těhotné ženy, jež denně užívají 400 mg kyseliny listové, snižují riziko těchto defektů o 50 až 70 procent.

Trombóza. Každý pátý pacient se žilní trombózou má vysokou hladinu homocysteinu, což se projevuje poškozením vnitřních vrstev cév a zvýšeným rizikem vzniku cévní okluze.

Všechny poradny k homocysteinu v ČRVšechny poradny k homocysteinu v SR

Zdroj: http://www.homocystein-netzwerk.de

Objednávka poradenských služeb k homocysteinu u MUDr. Chvalové ve Strakonicích a Plzni

Cena vyšetření krve na homocystein s konzultací k výsledkům rozboru: 1350,-Kč

Cena zahrnuje 1x vyšetření krve a 1x konzultaci poradce. Odběr krve probíhá nalačno v odběrové místnosti certifikované laboratoře. Výsledky rozboru jsou k dispozici zpravidla odpoledne v den odběru.

Cena konzultace k výsledkům rozboru bez vyšetření krve: 800,- Kč

Cena zahrnuje 1x konzultaci poradce. Odběr krve si zajišťuje klient sám přes praktického lékaře. Výsledky rozboru přinese klient na konzultaci k poradci.

Poradce Vás po odeslání objednávky do dvou pracovních dnů kontaktuje emailem či telefonicky a sdělí bližší informace. S dotazy se na nás neváhejte obracet na emailu info@vitaminyspribehem.cz.

Více o MUDr. Chvalové

Těším se na Vaši návštěvu!

Všechny poradny v ČR - Všechny poradny v SR


Odesláním formuláře dáváte souhlas s podmínkami

HOMOCYSTEINOVÉ DNY NA FESTIVALU EVOLUTION

Vitamíny s příběhem byly letos na jaře poprvé součástí tradičního festivalu Evolution na Výstavišti v Praze. Na stánku byli návštěvníkům k dispozici poradci k homocysteinu. Celé tři festivalové dny se naplno věnovali otázkám a odpovědím proudících kolemjdoucích. Toho, kdo s sebou přinesl výsledek rozboru na homocystein,  jsme naučili, jak se o hladinu homocysteinu v krvi starat hned na stánku. Zájemci o vyšetření krve si zase mohli předplatit žádanku na krev s konzultací k výsledkům. Produkty řady Vitality na stánku nemohly chybět. 

Jaká jsou rizika nedostatečného příjmu vitamínů u seniorů?


Základem pro udržení zdraví je kromě pohybu a duševního klidu především vyvážená strava. Ovoce a zelenina již neobsahuje tolik vitamínů a minerálů jako dříve, a proto je náročnější tělo těmito látkami dostatečně zásobovat pouze stravou. Se zdravím také úzce souvisí zvýšená hladina homocysteinu v krvi. Přestože vyšší koncentrace homocysteinu představuje rizika pro všechny věkové kategorie, patrně nejohroženější skupinou obyvatelstva jsou v tomto ohledu senioři.

Důvodem úbytku vitamínů ve stravě je např. průmyslová výroba potravin, globalizace trhu se zeleninou a ovocem, vyčerpaná zemědělská půda, chemické hnojení a kyselé deště. Tento deficit lze nahradit kvalitními doplňky stravy, ale o jejich užívání je nutné se poradit s odborníkem a dobře porozumět tomu, proč a co je třeba doplňovat. Doplňování vitamínů a minerálů má své pevné zásady a jejich dávkování je individuální.

V současnosti existuje řada studií analyzujících souvislosti mezi nedostatečným příjmem vitamínů, vyšší hladinou homocysteinu a vznikem atrofie mozku, kognitivní demence, Alzheimerovy choroby a kardiovaskulárních onemocnění. Vesměs jde o poruchy a nemoci, jež postihují zejména seniory, tedy osoby starší 60 let. Homocystein je toxická aminokyselina, která je přirozenou součástí buněk, ale pokud jí je příliš, škodí našemu zdraví.

Přínosy vitamínové trojice B6, B9 a B12

Hladina homocysteinu v krvi s věkem stoupá a u seniorů může dosahovat nebezpečných 20–25 μmol/l. Odborné studie ukazují, že optimální hladinu homocysteinu, tj. pod 10μmol/l, udržuje trojice vitamínů (pyridoxin – B6, kyselina listová – B9, kobalamin – B12), a to platí pro všechny věkové kategorie. Mnozí vědci se domnívají, že je to právě nedostatek těchto vitamínů v naší výživě, který stojí za větším výskytem civilizačních chorob. Doporučená denní dávka těchto vitamínů tedy představuje účinnou prevenci zmíněných onemocnění. Ideální kombinace zmíněných vitamínů se nachází např. v produktu Homocystein Vitality (http://hcy-vitality.cz)

Snížení homocysteinu a prevence civilizačních onemocnění

Svoji hladinu homocysteinu by měl v podstatě znát každý. Je to důležitý předpovědní faktor, který může včas napovědět, zda se v organizmu nechystá něco nekalého. K homocysteinu můžeme přistupovat stejně jako třeba k cholesterolu nebo tlaku, jež se měří úplně běžně za účelem prevence. Také měření hladiny homocysteinu v krvi můžeme vnímat jako preventivní. Podle studie uveřejněné v britském časopise British Medical Journal je zvýšená hladina homocysteinu v krvi lepším předpovědním faktorem při vzniku těchto nemocí u starších lidí než cholesterol, krevní tlak a kouření.

Kam pro radu?

Radu, jak snížit a udržet hladinu homocysteinu, dostanete např. v regionálních poradnách pod hlavičkou projektu Vitamíny s příběhem. Odborní poradci zprostředkují vyšetření krve na homocystein v certifikované laboratoři a poskytnou hodinovou konzultaci, na které doporučí, jaké a kolik vitamínů je pro prevenci potřeba. Zodpoví také všechny Vaše dotazy. Pokud již máte v ruce výsledek rozboru z laboratoře, má smysl zajít na konzultaci k poradci, který Vás s hladinou homocysteinu naučí pracovat. Poradci působí po celé České republice. Objednat se do Vaší nejbližší poradny lze na webových stránkách http://vitaminyspribehem.cz nebo na telefonu 603 223 260.

Obvodní lékař Vám může vyšetření krve na homocystein předepsat, záleží však na tom, zda je takovému vyšetření nakloněn. Pojišťovna vyšetření krve na homocystein proplácí, ale protože je oproti jiným běžným vyšetřením krve výrazně dražší, obvodní lékaři se ho spíše zdráhají předepisovat.

Vegani i vegetariáni by si měli dávat pozor aneb negativa bezmasé stravy

Názory na vegetariánství a veganství se různí. Někteří odborníci uvádějí, že vegetariáni mají nižší úmrtnost ve srovnání s běžnou populací, zatímco vegani mají snížené riziko vzniku některých chorob. Avšak konzumace bezmasé stravy v žádném případě není bez rizika. Nabízí se proto otázka, jaký dopad má vysoká hladina homocysteinu na stoupence tohoto životního stylu?

Patrně nelze spolehlivě doložit všechny pozitivní a negativní dopady vegetariánství a veganství na zdraví člověka, neboť v tomto ohledu se názory odborníků liší. Nicméně vegetariáni i vegani mohou čelit závažným zdravotním potížím, pokud svůj jídelníček neobohatí o vitamin B12.

Bezmasá strava má i benefity

Vědecké studie, jež analyzují zdravotní efekty vegetariánské stravy, přicházejí s odlišnými poznatky. Zatímco někteří výzkumníci potvrdili nižší úmrtnost vegetariánů oproti běžné populaci, jiní zjistili, že konzumenti vyhýbající se masité stravě mají nižší pouze riziko vzniku ischemické srdeční choroby, rakoviny či cukrovky. Podle amerických a kanadských odborníků na výživu je vyvážený vegetariánský jídelníček zdravý, bohatý na živiny a představuje účinnou prevenci i léčbu některých onemocnění. Vegetariáni díky lehké stravě nebývají obézní a mívají nízký cholesterol.

Vegani, kteří na rozdíl od vegetariánů nekonzumují živočišné bílkoviny, mají snížené riziko vzniku cukrovky 2. typu a ischemické srdeční choroby, nemívají sklony k nadváze a vysokému krevnímu tlaku. Jejich jídelníček je bohatý na vlákninu, hořčík, vitaminy B9, C a E, vápník a zinek. Ti, kdo nekonzumují živočišné tuky a bílkoviny, nemívají problémy s vysokým cholesterolem.

Pozor na nedostatek vitaminu B12

Avšak i při nesporných pozitivech vegetariánské a veganské stravy se mohou její konzumenti potýkat se závažnými zdravotními problémy, které přináší vysoká hladina homocysteinu, jež způsobuje nedostatek vitamínu B12. Zvýšené hodnoty homocysteinu bývají obecně spojovány se vznikem a rozvojem srdečních onemocnění, mrtvice, demence, deprese, chudokrevnosti a vrozených vad. Výzkumy potvrzují, že snížení homocysteinu v krvi zároveň snižuje riziko úmrtí způsobené mrtvicí. Pokud ale vegetariáni a vegani svůj jídelníček adekvátním způsobem obohatí o potraviny obsahující vitamin B12, tato rizika budou minimalizována.

Vitamín B12 chrání nervový systém. Jeho nedostatek v lidském organismu může způsobit demenci, hluchotu či slepotu. Vitamín B12, stejně jako kyselina listová (vitamín B9), je klíčový při dělení červených krvinek. Jelikož ti, kdo ve svém jídelníčku nepostrádají maso, zpravidla ve velkém přijímají kyselinu listovou, mají z poloviny vyhráno. Přitom lidský organismus potřebuje vitamín B12 pouze v malých dávkách – denní dávka činí zhruba 10 mikrogramů.

Co tedy zařadit do jídelníčku?

Vzácná shoda panuje mezi nutričními specialisty a veganskými odborníky na zdraví v tom, že potraviny rostlinného původu neobsahují pro vegany ani vegetariány dostatečnou denní dávku vitamínu B12. Vitamin B12 je tedy doporučeno nahrazovat doplňky stravy. V současnosti jsou jedinými spolehlivými zdroji B12 pouze obohacené potraviny a doplňky stravy. Vhodným doplňkem stravy je kupříkladu Homocystein Vitality, který je k dostání na českém trhu a k jehož správnému dávkování mohou poradit odborníci v rámci projektu Vitamíny s příběhem.

Je tedy velice důležité, aby si všichni vegetariáni a vegani sledovali hladinu vitaminu B12 a případně homocysteinu v krvi a aby si zajistili dostatečný příjem vitaminu B12, který je pro zdraví člověka naprostou nezbytností.

Článek vyšel na portálu Flowee.cz: https://www.flowee.cz/fit/zdrava-strava/2641-vegani-i-vegetariani-by-si-meli-davat-pozor-aneb-negativa-bezmase-stravy