Objednávka konzultácie k vyšetreniu krvi na homocysteín

Cena hodinové konzultácie k výsledkom rozboru: 25 EUR*

Odber krvi prebieha nalačno v odberovej miestnosti certifikovaného laboratória. Výsledky analýzy sú k dispozícii pravidelne odpoledne v deň odberu. Poradca vás po odoslaní objednávky do dvoch pracovných dní kontaktuje e-mailom alebo telefonicky a oznámi dalšie informácie. Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať na e-mailu info@vitaminyspribehem.cz.

* Zvlášť je potrebné uhradiť vyšetrenie krvi na homocysteín priamo v laboratóriu. Cena rozboru sa v jednotlivých regónoch môže lišiť.  Cena za vyšetrenie sa v SR pohybuje od 8 do 17EUR.

Teším sa na Vašu návštevu!


Odoslaním formulára dáváte súhlas s podmienkami.

Viera Lokšenincová

Adresa poradne:  SNP 763, 018 51 Nová Dubnica

Objednat vyšetření

Objednat Homocystein Vitality

Homocysteín by som prirovnala k manželke inšpektora Columba. Nikto ju nikdy nevidel, napriek tomu si nikto nedovolil spochybniť jej existenciu. Veď poručík Columbo o nej vždy hovoril s láskou a rešpektom.

Podobne je to aj s vitamínmi. Už v roku 1747 škótsky námorný lekár James Lind dokázal, že skorbut anglických námorníkov úspešne liečila živina v citrusoch, či kyslej kapuste. Trvalo však ďalších 100 rokov, kým vtedajšia veda zobrala vitamín C na milosť a začala prospešnosť niektorých potravín brať s plnou vážnosťou. Mikronutrienty /t.j. vitamíny a minerálne látky/ sú pre nás bytostne dôležité. Je znepokojúce, že neustále klesá ich obsah v prirodzených potravinách. Tiež schopnosť ich využiteľnosti v našom tele sa z rôznych príčin stále znižuje. Väčšinu vitamínov si naše telo nevie samo vyrobiť, to znamená, že ich musíme získavať hlavne stravou, prípadne vitamínovými doplnkami. Napríklad vitamín B6-pyridoxín, ktorý je zatiaľ známy v šiestich rôznych formách, sa denne zúčastňuje na syntéze viac ako 60 rôznych enzýmov.

Volám sa Viera Lokšenincová, som certifikovaný výživový poradca. Som absolvent strednej školy potravinárskej a Chemickotechnologickej fakulty potravinárskeho smeru. V oblasti výživy sa vzdelávam v rôznych kurzoch na Slovensku aj Čechách, ktoré sa venujú stravovaniu dospelých detí, výživy v chorobách, či pri športe. Tiež mám základné vedomosti z čínskej medicíny.

S homocysteínom som sa stretla už dávnejšie na seminároch, tiež cez odborné články profesorky Struneckej, MUDr. Erbena, Mgr. Michaely Verde Beitlovej, ktorá je vedúca projektu „Vitamíny s príbehom“. Tento projekt sa mi páči a som rada, že som jeho súčasťou. Veci, ktoré majú podľa mňa zmysel, ma bavia. Verím preto, že tak ako v Čechách, aj na Slovensku prinesie tento projekt do povedomia laickej verejnosti viac informovanosti aj v problematike ako je homocysteín.

Žuliana-poradňa optimálnej výživy je moja poradňa v Novej Dubnici, v meste na Považí, vzdialenom 13 km od Trenčína, 5 minút od dialničného privádzača. Príďte sa ku mne poradiť o svojom zdraví, stravovaní, životnom štýle. Moji klienti nevedia vo väčšine prípadov o homocysteíne takmer nič. A ak majú nejaké informácie, tak si mýlia homocysteín s histamínom.

Svojim klientom tiež hovorím: ,,Usmievajte sa a viac sa  hrajte. Na veku nezáleží. Sme tu len raz.“

Janka Blažejová

Adresa poradne: Veľké Leváre 164, 908 73 Veľké Leváre 

Objednat vyšetrenie

Objednat Homocystein Vitality

K projektu Vitamíny s příběhem ma priviedli vlastné zdravotné problémy a špatné skúsenosti s klasickou „bielou“ medicínou. Pred niekoľkými rokmi mi bola zistená histamínová intolerancia, ktorá sa prejavovala dosť prudkými reakciami, ktoré ma vyradili z bežného života.

Začalo mi prekážať, že dnešná moderná medicína ovládaná farmaceutickými spoločnosťami nemá o tomto „modernom ochoreni“ takmer žiadne poznatky, čo znamenalo, že nemôžem očakávať spoluprácu. Postupne mi dochádzalo, že chémia nie je to, čo mi pomôže, že týmto smerom ceta k uzdraveniu nevedie a tak som sa rozhodla zobrať zdravie do vlastných rúk s myšlienkou, že musí existovať spôsob ako sa z toho dostať von.

Začala som si uvedomovať, že je treba spomaliť v životnom tempe, je potrebné určiť si priority, čo chcem dosianuť a hlavne ako to chcem dosiahuť. Nekonečné pátranie po informáciách, výsledkoch vedeckých výskumov, prečítaní množstva odbornej literatúry som zistila, že rozumieť svojmu telu, naučiť sa počúvať čo mi chce povedať, že zmena v jedálničku, že priemyselne vyrábané potraviny je potrebné nahradiť zdravšími, čerstvými, bez aditív, konzervantov a inej chémie a zmena celkového životného štýlu sú kľúčom k lepšiemu zdraviu.

Práve tieto problémy určili akým smerom sa chcem v budúcnosti uberať. Padlo rozhodnutie venovať sa tomu čo považujem za zmysluplné a prospešné a po viac ako tridsiatichtroch rokoch som dobrovolne ukončila prácu v bankovníctve a naplno sa začala venovať zdravej výžive a zdravému životnému štýlu. Táto oblasť je veľmi pestrá , zaujímavá a v súčasnej dobe veľmi aktuálna. K tomu aby som mohla svoje poznatky, vedomosti a vlastné skúsenosti posúvať a odovzdávať ďalej, bolo potrebné ich „zoficiálniť.“

Absolvovala som niekoľko kurzov v oblasti viacerých výživových smerov, vypočula množstvo videorozhovorov. Počas „samoštúdia“ som sa stretla s literatúrou a neskôr aj videorozhovormi MUDr. Erbena, ktorých témou bolo biochemické zdravie, homocystein, prevencia kardiovaskulárnyh ochorení a civilizačných chorôb. Súvislosti, ktoré MUDr. Erben prezentuje, mi pripadajú celkom logické a tak som začala od seba. Absolvovala som vyšetrenie homocysteinu a začala užívať vitamínové dopnky.

Homocystein a zdravá výživa kráčajú ruka v ruke. Nielen zdravotné problémy ale aj homocystein ma doviedol k projektu Vitamíny s příběhem. Myšlienka prevencie ochorení kardiovaskulárneho systému a vzniku civilizačných ochorení ma nielen zaujala, hodnotím ju ako veľmi prospešnú a v dnešnej modernej dobe potrebnú věc. Veď ako hovorí MUDr. Erben „zdravie je náš najväčší majetok“ a preto si zasluhuje našu pozornosť a starostlivosť. To bol dôvod, prečo som sa prihlásila na seminár pre poradcov. Spoluprácou s Vitamíny s příběhem vidím priestor na previazanie teoretických vedomostí a praxe, šancu na zlepšenie zdravia ľudí. Som presvedčená, že cesta, ktorou som sa vybrala je správna a hlavne má zmysel.

Mojou víziou, želaním je v krátkej dobe rozbehnúť kvalitné poradenstvo a služby v oblasti výživy, prevencie kardiovaskulárnych a civilizačných chorôb. Som naklonená inováciám a zmenám, ktoré si bude vyžadovať život, nezabudnúť „kráčať“ s potrebami a cieľmi klienta. V budúcnosti sa mi možno podarí zriadiť kamennú predajňu so zdravou výživou.

Dvoudenní workshop v Širokém dole pro poradce k homocysteinu

Rezervace místa na workshopu 13.-15.10.2017:


Termín: 13.-15.10.2017
Počet míst: max. 30 (6 posledních míst)
Cena: bude upřesněna, záloha 1600,-Kč,  celková cena 2800,-Kč (v ceně zahrnuto 2x ubytování, 2x snídaně, 2x oběd, 2x večeře, příspěvek na propagační materiály, příspěvek na lektory)
Místo: Pension Na Lukách, Široký důl – web: http://penzionnalukach.cz/

Program bude zaměřen na duševní hygienu a práci s klientem (zážitkové aktivity), na nový produkt Vitality a na propagaci projektu Vitamíny s příběhem v ČR a SR
13.10. – možnost ubytování od 16:00 do 18:00, volný program, společná večeře, společná seznamovací aktivita
14.10. – ranní cvičení, dopolední odborné přednášky, oběd, procházka po okolí, techniky meditace, propagace služeb poradců v regionech, nový produkt Vitality – 100% přírodní, na podporu imunity, večeře, volný program
15.10. – dechová cvičení , dopolední odborné přednášky, oběd a rozloučení
PŘESNÝ PROGRAM JEŠTĚ NEMÁM SESTAVENÝ, BUDE SKVĚLÝ 🙂 A BUDE DOPLNĚN VČAS. ZAJISTÍM TAKÉ ÚČAST JEDNOHO VZÁCNÉHO HOSTA, NECHTE SE PŘEKVAPIT. 

 

Externí lektoři:

Lucie Hawa Goldin – lektorka, arteterapeutka, zpěvačka skupiny Yellow Sisters, sbormistrová souboru Hravé hlasy, tanečnice a choreografka – práce s emocemi, jak je transformovat a udržet si klid v duši, práce s tělem – focusing, práce s dechem – mindfulness, duševní hygiena pro pomáhající profese.

Být dobrým poradcem má základní předpoklad: mít sílu a zdraví, abychom mohli vést ty, kteří to v současné době potřebují nebo si neumí zatím poradit bez pomoci. Vždy nejlépe předáváme to, co si sami zažijeme. Proto zážitkový program DUŠEVNÍ HYGIENA, připravený na víkend, by vám měl dát konkrétní poznatky ověřené vašimi vlastními zkušenostmi a do budoucna by vám měl pomoci získat znalosti, jak si chránit duševní zdraví, jak si ho udržet a upevnit, jak zvýšit odolnost těla i duše před škodlivými vlivy prostředí  (např. psychologický přenos negativních emocí). Program zahrnuje nejen cvičení těla v neobvyklých podmínkách, ale především cvičení duše, jak té individuální tak i té kolektivní. Budeme sledovat chod našich myšlenek a smýšlení, kterými si tvoříme vlastní realitu zvanou Život. Budeme zvyšovat tvořivý potenciál, hrát si a hrou tak prohlubovat představivost, vize a ujasňovat záměr. Budeme zkoumat naše hranice, náš zdroj životní síly. To vše hravě a s lehkostí.

Pojmy: jóga, meditace, focusing, body scan, hlasová rezonance, bioenergetika, arteterapie

Lic. Matej Hochel, PhD. 

anotace bude doplněna – téma je „typologie klientů“, komunikační dovednosti….

Objednávka vyšetření krve na homocystein a konzultace u paní mgr. Kuběnkové

Cena vyšetření krve na homocystein s konzultací k výsledkům rozboru: 1100,-Kč

Cena zahrnuje 1x vyšetření krve a 1x konzultaci poradce. Odběr krve probíhá nalačno v odběrové místnosti certifikované laboratoře. Výsledky rozboru jsou k dispozici zpravidla odpoledne v den odběru. Poradce Vás po odeslání objednávky do dvou pracovních dnů kontaktuje emailem či telefonicky a sdělí bližší informace. S dotazy se na nás neváhejte obracet na emailu info@vitaminyspribehem.cz.

Těším se na Vaši návštěvu!


Odesláním formuláře dáváte souhlas s podmínkami

Kontaktní formulář je zaslán na emailovou adresu: kubenkova@vitaminyspribehem.cz

Objednávka vyšetření krve na homocystein a konzultace u pana Hasy

Cena vyšetření krve na homocystein s konzultací k výsledkům rozboru: 1100,-Kč

Cena zahrnuje 1x vyšetření krve a 1x konzultaci poradce. Odběr krve probíhá nalačno v odběrové místnosti certifikované laboratoře. Výsledky rozboru jsou k dispozici zpravidla odpoledne v den odběru. Poradce Vás po odeslání objednávky do dvou pracovních dnů kontaktuje emailem či telefonicky a sdělí bližší informace. S dotazy se na nás neváhejte obracet na emailu info@vitaminyspribehem.cz.

Těším se na Vaši návštěvu!

 

 

 


Odesláním formuláře dáváte souhlas s podmínkami

Kontaktní formulář je zaslán na emailovou adresu: hasa@vitaminyspribehem.cz

Objednávka vyšetření krve na homocystein a konzultace u paní Bezouškové

Cena vyšetření krve na homocystein s konzultací k výsledkům rozboru: 1100,-Kč

Cena zahrnuje 1x vyšetření krve a 1x konzultaci poradce. Odběr krve probíhá nalačno v odběrové místnosti certifikované laboratoře. Výsledky rozboru jsou k dispozici zpravidla odpoledne v den odběru. Poradce Vás po odeslání objednávky do dvou pracovních dnů kontaktuje emailem či telefonicky a sdělí bližší informace. S dotazy se na nás neváhejte obracet na emailu info@vitaminyspribehem.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 


Odesláním formuláře dáváte souhlas s podmínkami

Kontaktní formulář je zaslán na emailovou adresu: bezouskova@vitaminyspribehem.cz

Věra Bezoušková

Adresa: Hradešice 63, 341 01 Horažďovice

Objednat vyšetření

Objednávka Vitality

V roce 2014, v mých 61 letech, jsem pátrala po tom, jak bych se už konečně mohla zbavit svých zdravotních problémů, které pomalu přerůstaly do trvalé invalidity (degenerativní artritida, záněty šlachových pouzder v zápěstí, záněty a deformace prstů na rukou, trvalé bolesti po dvanácterníkových vředech, chronické záněty dutin a pak i dásní, zvýšený cholesterol, inkontinence). Užívání léků na snížení cholesterolu a bolestí mi způsobovalo velkou únavu, bolesti svalů a kloubů a také bolesti žaludku.

A pak mi dcera poslala video Jaroslava Duška s MUDr. Karlem Erbenem. Po zhlédnutí videa jsem ihned věděla a pochopila, co mi tyto nemoci způsobuje. Byla jsem velmi zvědavá, jak vysoký Hcy mám. Objednala jsem se na vyšetření homocysteinu, jehož hladina byla na 13,7, a začala s užíváním vitamínů. Hcy začal klesat. Abych mohla odstranit následky vysokého Hcy – záněty, bolesti rukou a žaludku, začala jsem s užíváním dalších léčivých přírodních produktů na obnovu biochemického zdraví.

Výsledky přicházely rychle, vrátila se mi opět energie a zlepšila kondice, už mohu rukama dělat vše a nepotřebuji užívat žádné léky, které mají mnoho vedlejších účinků. Jsem nyní ve velmi dobré kondici. V této době už tři roky užívám vitamíny a každý den také doplňky stravy na udržení zdraví.

Také můj muž, který začal snižovat Hcy ve svých 72 letech, je nyní bez léků na tlak a jeho problémy s křečovými žílami a dechem odezněly. Tak se mi potvrdilo, že začít se dá v každém věku.

Tento způsob navrácení zdraví mě velmi nadchnul, a proto jsem začala spolupracovat s MUDr. Karlem Erbenem, který se mnoho let homocysteinem zabývá. Od ledna 2016 provozuji poradnu zabývající se prevencí a poradenstvím k homocysteinu včetně odstranění následků způsobených jeho vysokou hladinou. Od května 2017 spolupracuji s Mgr. Michaelou Verde Beitlovou v rámci projektu Vitamíny s příběhem, neboť  její podpora v dalším vzdělávání a šíření informací o homocysteinu je přínosná nejen pro mne, ale také pro celý region, ve kterém působím.

V poradně jsem měla už mnoho klientů. Spousta z nich vydržela a dočkala se zlepšení nebo i zmizení různých zdravotních problémů. Nejvíce mne ale mrzí, že mladí lidé se nechtějí prevenci věnovat, myslí si, že jejich těla všechno zvládnou, a nebo mají za to, že zdravotní problémy jejich rodičů se jim vyhnou. Nebo naopak říkají: „No jo, měla to matka, budu to mít taky.“ A jsou s tím smíření. Bohužel v dnešní době, kdy v potravinách ubylo vitamínů a minerálů, se už nemůžeme ve zdraví dožít vysokého věku. Ba naopak díky těmto zkušenostem vím, že naše děti budou mít zdravotní problémy už o 10 let dříve než my, vždyť dnešní malé děti jsou samá alergie, ekzémy a antibiotika. Když přijde třígenerační rodina na vyšetření homocysteinu, tak ve většině případů mají děti do 15 let stejný Hcy jako jejich babička s dědou nebo rodiče.

Protože se naše zdravotnictví prevencí nezabývá, tak vidím velkou šanci v projektu paní Beitlové „Vitamíny s příběhem“ – aby se ke všem lidem tyto informace mohly dostat. Lidé by pak mohli svědomitě pečovat o své zdraví.

Korina Lindnerová

Adresa poradne: Detoxikačné a výživové poradenstvo Korina Lindnerová, Šenkvická cesta 1A, 902 01 Pezinok

Objednat vyšetrenie

Objednat Homocystein Vitality

Motto: „Choroby nepadajú z čistého neba, ale nepozorovane sa v nás vyvíjajú z každodenných prehreškov.“

Pracujem v bio obchode so zdravou výživou a zároveň som certifikovaná poradkyňa pre zdravú výživu, pre výživu detí a pre Schüsslerove bunkové soli Biomineral. Ďaľšie vedomosti z alternatívnej a prírodnej oblasti získavam neustálym samoštúdiom. Keďže v obchode nie je priestor pre komplexnejší a celostnejší prístup s dôrazom na individualitu daného klienta, založila som Detoxikačné a výživové poradenstvo, kde sa môžem venovať klientom potrebný čas. Zaoberám sa EAV diagnostikou prístrojom Salvia, ktorým hľadám možné príčiny chronických problémov, za ktoré sú často zodpovedné rôzne patogény ako baktérie, vírusy, plesne, parazity, ťažké kovy. Keď som pred pár rokmi videla video s MUDr. Erbenom, téma zvýšenej hladiny homocysteínu ma silne oslovila a začala som pomocou tohto prístroja homocysteín sledovať. V  poriadku ho nemal nikto. Keďže Salvia neukáže hodnoty, veľmi ma potešilo, že ma oslovila p.Beitlová s ponukou na spoluprácu a teraz už môžem pracovať s presnými hodnotami, nastaviť suplementáciu a kontrolovať pokroky. Výhodou sú aj kvalitné produkty, ktoré môžem odporučiť klientovi na mieru.

Dennodenne ľudia chodia s rôznymi boliestkami, problémami a hľadajú riešenie. Niektoré problémy sú jednoduchšie, stačí poradiť čaje, výživové doplnky, úpravu stravy, ale väčšiu časť tvoria problémy chronické, dlhodobé, tí ľudia už vyskúšali mnoho odporúčaných  a zaručene účinných prípravkov, a zlepšenie neprichádza. Problematiku zvýšenej hladiny homocysteínu a s tým spojený možný vznik civilizačných chorôb približujem zákazníkom v obchode už roky a odporúčam im užívanie vitamínov na jeho zníženie. Uvítala by som záujem o tento druh prevencie aj zo strany lekárov, pretože tabletka by mala byť až na poslednom mieste, nie na prvom…

Svojim klientom odporúčam prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, predchádzať príčinám a nie potláčať následky. Zaujímať sa o to, čo si vložia do úst, čím sa umyjú, nakrémujú, čo a z čoho pijú. Dbať o to, čo dovolia jesť a piť svojim deťom a odmalička ich viesť k zdravšej výžive. Všímať si príznaky a začať ich včas riešiť –telo už vysiela signály, že niečo nie je v poriadku. Ukážem cestu, ísť po nej však musí každý sám. Pevne verím, že stále viac ľudí sa začne aktívne zaujímať o svoje zdravie prevenciou vo forme detoxikácie, zdravej výživy a pozitívneho myslenia.