MVDr. Rudolf Andraško

Adresa poradne: Malý Šariš 100, 080 01 Prešov

Objednať poradenské služby k homocysteínu

Objednať produkty Vitality so zľavou pre klientov poradne

K odbornej problematike homocysteinu som sa dostal pred viac ako 10 rokmi, kedy boli publikované  dva články MUDr.Karolom Erbenom  – Zdraví-základ kvalitního života a je-li nizky homocysteín, nejsou nutné chemické léky. Medzičasom som tejto téme nevenoval pozornosť.

Ubehol  istý  čas a v roku 2016 som našiel  ďaleko viac  informácií na internetovej  stránke  MUDr.Erbena k prevencií civilizačných chorôb a k tematike zvýšenej hladiny toxického homocysteínu /HCY/.

Už niekoľko rokov  ma zaujímali témy prevencii ľudského zdravia a zdravého životného štýlu. Aj napriek tomu, že som sa zdravotne cítil veľmi dobre,mal som záujem vyhľadať poradňu v rámci SR , ktorá by sa venovala poradenstvu k prevencii civilizačných chorôb a k homocysteínu a absolvovať vyšetrenie.

Keďže na internetových stránkach som v tom čase  nenašiel žiadne pracovisko na Slovensku,  ktoré by sa zaoberalo touto problematikou, vyhľadal som najbližšie poradenské miesto  v ČR v Brne u pána Prokeša. Po niekoľkých vyšetreniach a konzultáciách som dodržiaval  odporúčané  dávkovanie  vitamínov, až  sa mi výrazne znížila hladina HCY. Bol som naďalej v telefonickom kontakte s pánom Prokešom a ten mi okrem iného podal informáciu o projekte –  Vitamíny s príbehom, nakoľko vedel, že sa zaujímam aj o poradenskú činnost.

V rámci rodiny sa  venujeme zdravému životnému štýlu v spojení s prírodou pestovaním vlastných biopotravín, bez použitia chemických látok.

Najväčší zmysel v šírení osvety spojenej so znižovaním hladiny toxického HCY  a civilizačných chorôb vidím v tom, aby sa s touto problematikou zoznámil čim širší okruh ľudi. Aby v rámci projektu Vitaminy s pribehom boli praktické, nespochybniteľné  výsledky, na základe ktorých  by bola informovaná aj odborná verejnosť a mohlo to  vplývať na legislatívu a dal sa presadiť tento spôsob prevencie  v praktickom lekárstve.

Spolu s manželkou máme pozitivnu osobnú skúsenosť,  že sme po niekoľkých mesiacoch odporúčaného dávkovania vitamínov znížili rizikovú hladinu HCY na optimálnu.

Mojím prirodzeným záujmom je širiť osvetu a pomáhať  záujemcom, ako predchádzať civilizačným chorobám.  Venovať  sa zdravému životnému štýlu, žiť v harmónii s prírodou  a byť príkladom pre svoje okolie.