Mária Veme

Adresa poradne: Kováčska 25, Košice 04001

Objednať poradenské služby k homocysteínu

Objednať produkty Vitality so zľavou pre klientov poradne

Kľúč ku zdraviu je vzácny a pritom ho každý držíme v našich rukách. Vitamíny s príbehom pre mňa znamenajú priateľstvo, lebo som sa k ním dostala cez moju priateľku, ktorá pracuje v medicínskom centre. Keďže mame spoločný názor k zdraviu, do projektu sme sa hneď zapojili. Všetky prednášky profesora Erbena som si vypočula a pokračovala v investigácii. Vo svete, keď Vám každý niečo ponúka, je dôležité vybrať a pochopiť, čo v skutočnosti potrebujete.

Dvanásť rokov som sa starala o krasu žien z vonka, keďže som pracovala s módou, ale chýbala mi rovnováha starostlivosti z vnútra. Veľa žien malo problémy s nadváhou, únavou, prepracovanosťou. Veľmi ma oslovila veta pána Erbena – tak ako šaty ušité Vám na mieru, budete mat aj vitamíny  ušité na mieru (podľa výsledkov hcy Vašej krvi).

Tým, že som mala druhé dieťa v 40tke, bola som veľmi unavená, vedela som, že musím nejak oživiť svoje telo, no v tom čase  mi nikto nevedel pomôcť. Teraz už viem, aké vitamíny a minerály treba doplňovať. V tom naše zdravie spočíva: v pomoci a výsledkoch tým, čo kľúč ku zdraviu chcú s nami objaviť a prijať.

MVDr. Rudolf Andraško

Adresa poradne: Malý Šariš 100, 080 01 Prešov

Objednať poradenské služby k homocysteínu

Objednať produkty Vitality so zľavou pre klientov poradne

K odbornej problematike homocysteinu som sa dostal pred viac ako 10 rokmi, kedy boli publikované  dva články MUDr.Karolom Erbenom  – Zdraví-základ kvalitního života a je-li nizky homocysteín, nejsou nutné chemické léky. Medzičasom som tejto téme nevenoval pozornosť.

Ubehol  istý  čas a v roku 2016 som našiel  ďaleko viac  informácií na internetovej  stránke  MUDr.Erbena k prevencií civilizačných chorôb a k tematike zvýšenej hladiny toxického homocysteínu /HCY/.

Už niekoľko rokov  ma zaujímali témy prevencii ľudského zdravia a zdravého životného štýlu. Aj napriek tomu, že som sa zdravotne cítil veľmi dobre,mal som záujem vyhľadať poradňu v rámci SR , ktorá by sa venovala poradenstvu k prevencii civilizačných chorôb a k homocysteínu a absolvovať vyšetrenie.

Keďže na internetových stránkach som v tom čase  nenašiel žiadne pracovisko na Slovensku,  ktoré by sa zaoberalo touto problematikou, vyhľadal som najbližšie poradenské miesto  v ČR v Brne u pána Prokeša. Po niekoľkých vyšetreniach a konzultáciách som dodržiaval  odporúčané  dávkovanie  vitamínov, až  sa mi výrazne znížila hladina HCY. Bol som naďalej v telefonickom kontakte s pánom Prokešom a ten mi okrem iného podal informáciu o projekte –  Vitamíny s príbehom, nakoľko vedel, že sa zaujímam aj o poradenskú činnost.

V rámci rodiny sa  venujeme zdravému životnému štýlu v spojení s prírodou pestovaním vlastných biopotravín, bez použitia chemických látok.

Najväčší zmysel v šírení osvety spojenej so znižovaním hladiny toxického HCY  a civilizačných chorôb vidím v tom, aby sa s touto problematikou zoznámil čim širší okruh ľudi. Aby v rámci projektu Vitaminy s pribehom boli praktické, nespochybniteľné  výsledky, na základe ktorých  by bola informovaná aj odborná verejnosť a mohlo to  vplývať na legislatívu a dal sa presadiť tento spôsob prevencie  v praktickom lekárstve.

Spolu s manželkou máme pozitivnu osobnú skúsenosť,  že sme po niekoľkých mesiacoch odporúčaného dávkovania vitamínov znížili rizikovú hladinu HCY na optimálnu.

Mojím prirodzeným záujmom je širiť osvetu a pomáhať  záujemcom, ako predchádzať civilizačným chorobám.  Venovať  sa zdravému životnému štýlu, žiť v harmónii s prírodou  a byť príkladom pre svoje okolie.

Mgr. Ľubica Prisenžňáková, PhD.

Adresa poradne: Rabčická 334, Rabča, okres Námestovo
Telefon: +421 903 645  595

Objednať poradenské služby k homocysteínu

Z môjho pohľadu uzdravenie spočíva v poznaní. Poznaní zákonitosti vesmíru, prírody, v poznaní príčiny v sebe, vo svojom spôsobe života, vo svojej mysli a následnej zmene toho, čo vieme zmeniť a čo sa dá zmeniť. Ale aj poznaní toho, ako funguje organizmus z pohľadu fyziológie, biológie, biochémie, ako navzájom súvisí tráviaci, hormonálny, nervový a imunitný systém. Myslím si, že jednotlivé úrovne bytia človeka sú navzájom prepojené, preto ak je oslabené fyzické telo, nestačí sa zaoberať len psychikou, je potrebné uzdravenie aj na úrovni buniek, orgánov aj systémov. Telo potrebujeme na to, aby sme mohli fungovať v tomto svete.

A samozrejme aj naopak, ak budeme liečiť len fyz. telo, emočný či duchovný problém ostatne, a aj keď sa telo uzdraví, po čase sa vráti ochorenie späť, alebo sa ukáže iný problém. Keďže chcem veľa vedieť, hľadám nové informácie, objavy, riešenia, postupy, postupne som sa prepracovala aj k problematike homocysteínu a platforme Vitamíny s príbehom, k tomu, ako táto aminokyselina v čoraz väčšej miere podlamuje zdravie a uberá životné sily. Je to pre mňa príležitosť zdieľať zaujímavé informácie s odborníkmi a diskutovať o nich.

Študovala som enviro-chémiu a farmakológiu, a zaujímajú ma možnosti zlepšenia a udržania zdravia, menej toxické a často aj účinnejšie ako lieky. V súčasnosti sa zaujímam hlavne o adaptogény, bioflavonoidy, esenciálne oleje a bunkovú či ortomolekulárnu medicínu, s čím súvisí aj hladina Hcy a vitamínov, ich mechanizmus účinku, aj to, ako pôsobia na orgány a orgánové systémy. Zaujíma ma bioenergia a vibrácia buniek, a to, ako navodiť harmóniu v organizme.

HCY je jed v krvi, ktorý spôsobuje disharmóniu človeka, vzniká nespokojnosť, podráždenosť, stres, výsledkom čoho sú rany na tele aj na duši. Hodnoty HCY vnímam v istom smere, ako zrkadlá, ktoré nám môžu ukazovať, ako sa správame k sebe a k svojmu organizmu, ako k súčasti prírody, aj k životnému prostrediu a prírode samotnej. Udržanie optimálnej hodnoty HCY v krvi, pre mňa znamená starať sa o seba, o svoje zdravie, prijatie zodpovednosti za svoje zdravie, ale aj zaujímať sa aj o environment na našej krásnej planéte a začať proces uzdravovania. Čím viac budeme devastovať svoje telo aj prírodu, tým viac budeme riešiť problémy s tlakom, cievami, srdcom, vysokým cukrom, zápalmi, neplodnosťou či nádormi, a tým viac budeme zaťažovať myseľ a vzďaľovať sa od spokojného života.

Často sa smejem, že celý svet by bolo treba zasypať medovkou, aby sme neboli takí vyčerpaní a psychický v pohode J Anémia, alergia, depresia, imunita, atopický ekzém, antibiotiká. Nechcem hltať len lieky, nemám z nich dobrý pocit, ich potenciál sa časom stráca, nezaberajú, majú nežiaduce účinky, chcem žiť ináč. Toto sú najčastejšie problémy, ktoré s klientmi riešime.

Keďže v súčasnosti je okolo nás a v nás až príliš veľa chémie, mojim cieľom je prinášať nové informácie z oblasti život rešpektujúcej liečby, a inšpirovať a motivovať všetkých tých, ktorí hľadajú pomoc v prírode a vo vesmíre.

A preto hľadám a snažím sa pochopiť, pomôcť a vysvetliť aj ďalším, ktorí tiež hľadajú iné možnosti a podporiť ich v tom, že chcú žiť v súlade s prírodou, a nie len prežívať s chémiou.

Keby to bolo možné, liečili by sa všetci len vodou, svetlom, energiou. Rešpektujem však rozhodnutie, slobodnú vôľu a názor každého človeka, a aj preto želám všetkým bojovníkom veľa trpezlivosti a síl zmeniť všetko, čo je potrebné a čo povedie k uzdraveniu a pochopeniu. Toto je môj príbeh.

Mgr. Karina Kurtová

Adresa poradne: Coboriho 1 (POLYGON), 949 01 Nitra

Objednať poradenské služby k homocysteínu

Objednať produkty Vitality so zľavou pre klientov poradne

Prírodná terapia, t.j. naturopatia, ma zaujímala už od môjho dospievania. Osobne som vždy dávala prednosť alternatívnym metódam liečby pred klasickou medicínou a po narodení mojej dcéry som sa snažila pátrať po príčinách rôznych našich zdravotných problémov ešte intenzívnejšie.

Zo záľuby sa postupne stala vízia založiť naturopatickú poradňu a naplniť tak túžbu žiť zdravým a radostným životom nielen sebe a svojej rodine, ale komukoľvek, kto chce vyriešiť príčiny svojej choroby a nie iba potláčať jej následky.

O homocysteíne ako o dôležitom indikátore nášho zdravia som sa dozvedela predovšetkým z osvety MUDr. Karla Erbena. Krátko na to som objavila projekt Vitamíny s příběhem a bola som nadšená, pretože pre našu naturopatickú poradňu predstavuje dôležitú časť celostnej terapie, ktorú ponúkame našim klientom.

Okrem poradenstva k homocysteínu v našej poradni poskytujeme biorezonančnú analýzu, frekvenčnú terapiu a detoxikačné poradenstvo. Naše terapeutické postupy spájajú telo, myseľ i dušu, a preto zohľadňujeme ako príčiny vzniku ochorení aj emočné konflikty klienta. Klientom dávame iba také rady, ktoré pomohli aj nám a ktoré vie každý jednoducho integrovať do svojho života.

Ing. Zoltán Németh

Adresa poradne: Levice, Vysoká 2573/15
(klienti z Levíc a okolia chodia na odber krvi do Nitry a na konzultáciu do našej poradne v Nitre)

Objednať poradenské služby k homocysteínu

Objednať  produkty Vitality so zľavou pre klientov poradne

Z internetu som poznal prácu MUDr. Karela Erbena a vzhľadom k tomu, že už dlhší čas sa zaujímam o príčinné súvislosti vzniku civilizačných chorôb, s nadšením som prijal možnosť zapojiť sa do projektu Mgr. Michaely Verde Beitlovej. Tým viac, že od začiatku tohto roku sa  – s mojou dcérou – venujeme projektu otvorenia naturopatickej poradne.

Z celého radu poznatkov týkajúcich sa alternatívnych postupov prevencie civilizačných chorôb je zrejmé, že príčinné súvislosti vzniku CCH buď vôbec neodhaľujú, resp. sa sústreďujú len na potláčanie symptómov. V projekte osvety znižovania homocysteínu – zároveň so zmenou životného štýlu – vidím možnosť významného zníženia miery rizika týchto ochorení. 

Mojou prvotnou motiváciou k samovzdelávaniu v oblasti alternatívnych možností terapie bola neblahá skúsenosť s onkologickými ochoreniami mojej matky, ktoré mali fatálny koniec po niekoľkoročných pokusoch o liečbu prostredníctvom oficiálnej medicíny. Problém nevidím v zlom, či dobrom úmysle, ale v pomýlenej civilizačnej paradigme, ktorá má adekvátne neblahý vplyv na celý rad odvodených subsystémov nevynímajúc medicínu. 

Od októbra 2017 sa chceme výlučne zaoberať len činnosťou v našej naturopatickej poradni v rámci ktorej bude mať dôležitú úlohu projekt Vitamíny s príbehom na znižovanie homocysteínu a osvetu spojenú s jeho vplyvom na prevenciu CCH.

Danica Albiniová

Adresa poradne:  Lekáreň pri Váhu E Belluša 12, 92101 Piešťany
Objednať poradenské služby k homocysteínu

Objednať produkty Vitality so zľavou pre klientov poradne

Už dlhšiu dobu som sa zaujímala o problematiku homocysteínu cez videá s MUDr. Karlom Erbenom. K Vitamínom s príbehom som sa dostala náhodou, pretože som hľadala možnosti vzdelania a rozšírenia informácií o homocysteínu. Bolo úžasné, že ste práve v tom čase rozbiehali aktivitu na Slovensku. Som lekárnička, pracujem s chorými ľuďmi a rada by som posunula informácie o hcy aj ďalej.

Prevencia civilizačných chorôb je dlhodobá a mravčia práca zdravotníkov. Zmena životného štýlu v tejto dobe jedovej je veľmi nutná a snažím sa praktikovať tieto zmeny hlavne v mojej rodine a u mojich priatelov. V nasej rodine dcéra a vnuk sú postihnutí genetickým ochorením – Gordonov syndrom. Viem že náš prípad nesúvisí s hcy, ale informácie ohľadom tlaku sú vítané a táto problematika mi rozšíri obzor a bude aj v našej rodine prínosom.

Martina Holecová

Adresa poradne:  Fraňa Kráľa 9, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Objednať poradenské služby k homocysteínu

Objednať produkty Vitality so zľavou pre klientov poradne

Môj príbeh sa začal pred ôsmimi rokmi, keď mi diagnostikovali rakovinu, trápila som sa s alergiami, astmou, kŕčovými žilami. Dnes som vďačná všetkým chorobám, že mi otvorili oči a priviedli ma na správnu cestu – životosprávu a táto ma priviedla k spolupráci s Vitamíny s príbehom.

Lekár nám povie dodržujte správnu životosprávu, ale čo to konkrétne znamená si neuvedomujeme.

Zistila som, že rovnováha v energetickom poli tela je jednou z najdôležitejších veličín v našom civilizovanom svete. Pochopila som že disharmóniu si vytvárame každý sám svojim prístupom, myslením, nespracovanými zážitkami. Na fyzickom tele sa blokujú energetické body, nerozvádza sa energia po tele, zastavuje sa imunitný systém, ktorý je dôležitý na ochranu pred baktériami, vírusmi.

Máme v tele 6 vylučovacích systémov, ktoré sú dôležité aby sa v našom tele nehromadili toxíny ktoré sú v dnešnom prechemizovanom svete veľmi zaťažené. Z toho vyplýva že správna detoxikácia, správny pitný režim vie urobiť doslova zázraky. Dnes už nemáme bežne takú čistú vodu aby sa jej naše bunky vedeli napiť, no existujú prípravky ktoré si vedia poradiť aj s takýmto problémom.

Ďalšou dôležitou súčasťou ako si udržať zdravie je dodržanie acido-bázickej rovnováhy pomocou správnych stravovacích návykov. Kvalita stravy a schopnosť tela vytiahnuť zo stravy všetky potrebné látky nie je vôbec dostačujúca. Pochopila som, že vírusy, baktérie, plesne napadnú len slabú bunku, ktorá nemá dostatok kyslíka, vody / keďže sa skladáme z prevažnej miery z vody/, výživných látok. Zdrojom energie tela sú aj živiny, bielkoviny, sacharidy, tuky, minerály, vitamíny, enzýmy, stopové prvky, vláknina, voda a vzduch. Na to aby telo správne fungovalo potrebuje určité množstvo tej ktorej látky. Aj tu platí pravidlo zlatej strednej cesty, látky nesmie byt veľa ani málo. Všetky systémy sú prepojené a vzájomne sa ovplyvňujú, preto strava a bunková výživa je dôležitým faktorom.

Prišla som na to, ak sa spoja do jedného celku energia, voda, kyslík, výživa, pohyb, spánok, relax, správne dýchanie, masáže, pozitívny prístup k životu, duchovné hodnoty, vieme si udržať zdravé telo.

Ako sa hovorí topiaci sa aj slamky chytí, začala som sa zaujímať o pyramídy, sľúbila som že budem pomáhať tak, že si ľudia poležia v mojej pyramíde, načerpajú energiu. Dnes už ja pyramídu nepotrebujem, dostala som dar ako sa hovorí od Boha, energiu rozdávam s radosťou kto o ňu požiada.

Intenzívnejšie som sa učila posledné tri roky od ruských lekárov, uchvátilo ma ako robia vyšetrenia živej kvapky krvi pod mikroskopom, mikrobiológia je veľmi zaujímavá. Som im vďačná za všetko čo som sa naučila a preto aj ja robím testovanie orgánov kvantovým analyzátorom.

Taktiež musím spomenúť peruánskych šamanov, oni aj bez mikroskopu vidia čo sa deje v našom tele, ich techniky sú nesmierne účinné a trvácne. Nakoľko som veľmi senzitívna už prvú noc v Peru som dostávala informácie z kvantového poľa o detoxikácii.

Učím sa celý život… Telo, duša, myseľ sú tri veličiny ktoré keď sú v rovnováhe je naše telo zdravé.

Chcem dodržať sľub, pomáhať šíriť informácie ktoré môžu pomôcť ďaľším ľudom, či už pomocou detoxikácie, očisty, poradenstva výživy,  hlavne najlacnejšej a najlepšej prevencii, pomáhať upravovať energetický potenciál bez akupunktúrnych ihličiek šamanskými technikami.

Preto sa stále zaujímam o ďalšie nové poznatky v oblasti zdravej životosprávy a homocysteín je súčasťou tohto kolosu nášho mikrokozmu. Vyhnúť sa civilizačným chorobám je oveľa dostupnejšie ako hasiť oheň za horúca.

Myslím že správnym krokom je šíriť osvetu, informovať ľudí ktorý v uponáhľanom svete nemajú dostatočné informácie, či už o homocysteíne, výžive, detoxikácii, energiách.

Ing. Viera Lokšenincová

Adresa poradne:  SNP 763, 018 51 Nová Dubnica
Telefon:  +421 911 668 396

Objednať poradenské služby k homocysteínu

Odporúčané produkty

Homocysteín by som prirovnala k manželke inšpektora Columba. Nikto ju nikdy nevidel, napriek tomu si nikto nedovolil spochybniť jej existenciu. Veď poručík Columbo o nej vždy hovoril s láskou a rešpektom.

Podobne je to aj s vitamínmi. Už v roku 1747 škótsky námorný lekár James Lind dokázal, že skorbut anglických námorníkov úspešne liečila živina v citrusoch, či kyslej kapuste. Trvalo však ďalších 100 rokov, kým vtedajšia veda zobrala vitamín C na milosť a začala prospešnosť niektorých potravín brať s plnou vážnosťou. Mikronutrienty /t.j. vitamíny a minerálne látky/ sú pre nás bytostne dôležité. Je znepokojúce, že neustále klesá ich obsah v prirodzených potravinách. Tiež schopnosť ich využiteľnosti v našom tele sa z rôznych príčin stále znižuje. Väčšinu vitamínov si naše telo nevie samo vyrobiť, to znamená, že ich musíme získavať hlavne stravou, prípadne vitamínovými doplnkami. Napríklad vitamín B6-pyridoxín, ktorý je zatiaľ známy v šiestich rôznych formách, sa denne zúčastňuje na syntéze viac ako 60 rôznych enzýmov.

Volám sa Viera Lokšenincová, som certifikovaný výživový poradca. Som absolvent strednej školy potravinárskej a Chemickotechnologickej fakulty potravinárskeho smeru. V oblasti výživy sa vzdelávam v rôznych kurzoch na Slovensku aj Čechách, ktoré sa venujú stravovaniu dospelých detí, výživy v chorobách, či pri športe. Tiež mám základné vedomosti z čínskej medicíny.

S homocysteínom som sa stretla už dávnejšie na seminároch, tiež cez odborné články profesorky Struneckej, MUDr. Erbena, Mgr. Michaely Verde Beitlovej, ktorá je vedúca projektu „Vitamíny s príbehom“. Tento projekt sa mi páči a som rada, že som jeho súčasťou. Veci, ktoré majú podľa mňa zmysel, ma bavia. Verím preto, že tak ako v Čechách, aj na Slovensku prinesie tento projekt do povedomia laickej verejnosti viac informovanosti aj v problematike ako je homocysteín.

Žuliana-poradňa optimálnej výživy je moja poradňa v Novej Dubnici, v meste na Považí, vzdialenom 13 km od Trenčína, 5 minút od dialničného privádzača. Príďte sa ku mne poradiť o svojom zdraví, stravovaní, životnom štýle. Moji klienti nevedia vo väčšine prípadov o homocysteíne takmer nič. A ak majú nejaké informácie, tak si mýlia homocysteín s histamínom.

Svojim klientom tiež hovorím: ,,Usmievajte sa a viac sa  hrajte. Na veku nezáleží. Sme tu len raz.“

 

 

Janka Blažejová

Adresa poradne: Dom služieb AFK, 1.posch., Záhorácka 30, 901 01 Malacky

Objednať poradenské služby k homocysteínu

Objednať produkty Vitality so zľavou pre klientov poradne

K projektu Vitamíny s příběhem ma priviedli vlastné zdravotné problémy a špatné skúsenosti s klasickou „bielou“ medicínou. Pred niekoľkými rokmi mi bola zistená histamínová intolerancia, ktorá sa prejavovala dosť prudkými reakciami, ktoré ma vyradili z bežného života.

Začalo mi prekážať, že dnešná moderná medicína ovládaná farmaceutickými spoločnosťami nemá o tomto „modernom ochoreni“ takmer žiadne poznatky, čo znamenalo, že nemôžem očakávať spoluprácu. Postupne mi dochádzalo, že chémia nie je to, čo mi pomôže, že týmto smerom ceta k uzdraveniu nevedie a tak som sa rozhodla zobrať zdravie do vlastných rúk s myšlienkou, že musí existovať spôsob ako sa z toho dostať von.

Začala som si uvedomovať, že je treba spomaliť v životnom tempe, je potrebné určiť si priority, čo chcem dosianuť a hlavne ako to chcem dosiahuť. Nekonečné pátranie po informáciách, výsledkoch vedeckých výskumov, prečítaní množstva odbornej literatúry som zistila, že rozumieť svojmu telu, naučiť sa počúvať čo mi chce povedať, že zmena v jedálničku, že priemyselne vyrábané potraviny je potrebné nahradiť zdravšími, čerstvými, bez aditív, konzervantov a inej chémie a zmena celkového životného štýlu sú kľúčom k lepšiemu zdraviu.

Práve tieto problémy určili akým smerom sa chcem v budúcnosti uberať. Padlo rozhodnutie venovať sa tomu čo považujem za zmysluplné a prospešné a po viac ako tridsiatichtroch rokoch som dobrovolne ukončila prácu v bankovníctve a naplno sa začala venovať zdravej výžive a zdravému životnému štýlu. Táto oblasť je veľmi pestrá , zaujímavá a v súčasnej dobe veľmi aktuálna. K tomu aby som mohla svoje poznatky, vedomosti a vlastné skúsenosti posúvať a odovzdávať ďalej, bolo potrebné ich „zoficiálniť.“

Absolvovala som niekoľko kurzov v oblasti viacerých výživových smerov, vypočula množstvo videorozhovorov. Počas „samoštúdia“ som sa stretla s literatúrou a neskôr aj videorozhovormi MUDr. Erbena, ktorých témou bolo biochemické zdravie, homocystein, prevencia kardiovaskulárnyh ochorení a civilizačných chorôb. Súvislosti, ktoré MUDr. Erben prezentuje, mi pripadajú celkom logické a tak som začala od seba. Absolvovala som vyšetrenie homocysteinu a začala užívať vitamínové dopnky.

Homocystein a zdravá výživa kráčajú ruka v ruke. Nielen zdravotné problémy ale aj homocystein ma doviedol k projektu Vitamíny s příběhem. Myšlienka prevencie ochorení kardiovaskulárneho systému a vzniku civilizačných ochorení ma nielen zaujala, hodnotím ju ako veľmi prospešnú a v dnešnej modernej dobe potrebnú věc. Veď ako hovorí MUDr. Erben „zdravie je náš najväčší majetok“ a preto si zasluhuje našu pozornosť a starostlivosť. To bol dôvod, prečo som sa prihlásila na seminár pre poradcov. Spoluprácou s Vitamíny s příběhem vidím priestor na previazanie teoretických vedomostí a praxe, šancu na zlepšenie zdravia ľudí. Som presvedčená, že cesta, ktorou som sa vybrala je správna a hlavne má zmysel.

Mojou víziou je poskytovať kvalitné poradenstvo a služby v oblasti výživy, prevencie kardiovaskulárnych a civilizačných chorôb. Som naklonená inováciám a zmenám, ktoré si bude vyžadovať život, nezabudnúť „kráčať“ s potrebami a cieľmi klienta.

Ing. Klaudia Podmanikova

Adresa poradne:  Hotel Bratislava, 3.poschodie, čislo dveri 324, ulica Seberinho 9, 821 03 Bratislava

Objednať poradenské služby k homocysteínu

Objednať produkty Vitality so zľavou pre klientov poradne

K platforme Vitamíny s príbehem som sa prvý krát dostala  pred asi dvoma rokmi, kedy ma oslovila pani Beitlova, s návrhom na spoluprácu, nakoľko som už ako poradca figurovala v Zozname Dr. Erbena. Ostalo to však bez odozvy…

S Dr. Erbenom sa poznáme od roku 2013, ako „pacient“ som ho sama oslovila, téma ma veľmi zaujala a vtedy mi navrhol aby som bola jeho predlžená ruka v Bratislave. Na tému homocysteín vyšiel aj článok v časopise Vitalita v r. 2013. Naučila som sa pracovať s markerom hcy a začala ma zaujímať aj Ajurvéda – ako celostná forma medicíny, kde sa vzdelávam u renomovaných ajurvédskych lekárov a lektorov dodnes.

Keď ma pani Beitlova opätovne kontaktovala a predstavila mi novú platformu Vitamíny s príbehem, veľmi ma to zaujalo a táto inovovaná  forma spolupráce mi zarezonovala.  Preto som sa pripojila k tímu.

V dnešnej dobe plnej rôznorodých informácií  sa téma homocysteín môze strácať vplyvom zdanlivej komplikovanosti…no osveta v tomto ponímaní napomôže tým, ktorí hľadajú účelný prechod a prepojenie alopatickej a alternatívnej formy liečenia a prevencie.  Myslím, že to môže byť veľmi prospešné, ako som sa aj osobne presvedčila….

Baví ma celostný prístup k zdraviu a práca s ľuďmi, preto aj zriadenie istej formy centra zdravia by nebola zlá predstava.