Aká je bezpečná hladina homocysteínu?

Viete, aká je bezpečná úroveň homocysteínu a ako si v tomto ohľade stoja občania Európskej únie? Chcete si udržať optimálne hladiny homocysteínu a vyhnúť sa civilizačným ochoreniam? Odpovede nájdete v nasledujúcom texte.

Iba 10 percent obyvateľov žijúcich v krajinách EÚ má optimálnu hladinu homocysteínu a celá tretina európskej populácie vykazuje rizikové hodnoty. Optimálna hodnota je 6 μmol / l a menej, kľúčom však je vek osoby. Ľudia, ktorí majú hladinu homocysteínu 6 mmol / l a menej, spravidla nebývajú chorí, a tieto hodnoty sú bez klinického významu.

Hodnoty nad 9 mmol / l nám hovoria, že riziko vzniku chorôb, ktorým sa dá predchádzať, je síce relatívne malé, avšak existuje. Tieto čísla predstavujú približne 35 percent populácie Európskej únie.

Pri hodnotách nad 12 mmol / l existuje priemerné riziko, že ochoriete niektorou z civilizačných chorôb. Toto riziko sa logicky zníži, ak znížite hladinu homocysteínu o niekoľko bodov. Približne 20% obyvateľov EÚ žije s týmito hodnotami.

Pokiaľ máte homocysteín 15 mmol / l a viac, existuje riziko, že raz zomriete v dôsledku chorôb, ktorým sa dá predchádzať, a to aj napriek tomu, že nimi netrpíte. Tieto čísla predstavujú približne 20% občanov EÚ.

Hodnoty nad 18 mmol / l sa spájajú až s 50 percentným rizikom, že počas nasledujúcich 10 až 30 rokov ochoriete buďto rakovinou či Alzheimerovou chorobou, alebo vás stihne infarkt alebo mŕtvica. Približne 10 percent európskej populácie má tieto hodnoty.

Pri hodnotách 20 mmol / l a viac existuje vysoké riziko rozvoja jednej z piatich hlavných civilizačných chorôb: infarktu, mŕtvice, cukrovky, rakoviny a demencie. Ľudia, ktorí majú homocysteín nad 20 mmol / l, sú ohrození aj ďalšími civilizačnými ochoreniami, akými sú depresie, chronické zápaly či Parkinsonova choroba. Približne 5% obyvateľstva Európskej únie žije s týmito hodnotami.

Ak si chcete  udržať optimálnu hladinu homocysteínu a vyvarovať sa civilizačných chorób, užívajte v dostatočnom množstve vitamíny B6, B12 a kyselinu listovú.

Chcem znať svoju hladinu homocysteínu

Chcem vedieť viac o homocysteínu

Vyššie hladiny homocysteínu zahŕňajú nasledujúce riziká:

Artérioskleróza. Ak máte mierne zvýšenú hodnotu homocysteínu, zvyšuje sa riziko poškodenia ciev trikrát až štyrikrát. Pre ženy, 80 percent a 60 percent pre mužov.

Rakovina prsníka. Ženy s menopauzou, ktoré majú dlhšiu dobu nedostatku vitamínu B1, sú vystavené zvýšenému riziku vzniku rakoviny prsníka.

Poruchy nálady. Aj mierne zvýšená hladina homocysteínu v krvi môže viesť k chronickej únave, poruchám nálady a problémom s pamäťou.

Kolorektálny karcinóm. Riziko rakoviny hrubého čreva je nižšie, ak užívate dostatok vitamínu B6. Podľa štúdie švédskej inštitúcie Karolinska Institutet sa pravdepodobnosť, že ochoriete rakovinou hrubého čreva, znížuje až o 49 percent.

Zápal čreva. Približne 80% pacientov trpiacich ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou má nedostatok kyseliny listovej.

Depresie. Nedostatok kyseliny listovej zodpovedá za rozvoj depresívnych ochorení. Pre staršie ženy, ktoré majú malý obsah vitamínu B12, existuje dvojnásobná šanca, že sú depresívne.

Demencie. Ak máte homocysteín vyšší ako 14 μmol / l, existuje dvojnásobné riziko vzniku Alzheimerovej choroby ako u ľudí s optimálnymi hodnotami.

Diabetes. Ľudia s diabetom sú obzvlášť citliví na vyššie hladiny homocysteínu, pretože prebytok aminokyselín v krvi spôsobuje nervové a cirkulačné poruchy.

Infarkt. Vysoké hladiny homocysteínu v krvi zvyšujú riziko srdcového infarktu až o 70 percent. Ženy, ktoré užívajú vysoké dávky kyseliny listovej a vitamínu B6, môžu toto riziko znížiť až o polovicu.

Problémy v tehotenstve. Medzi najčastejšie vrodené chyby u detí patria defekty neurálnej trubice, ako napríklad spina bifida. Tehotné ženy, ktoré užívajú 400 mg kyseliny listovej denne, znižujú riziko týchto defektov o 50 až 70 percent.

Trombóza. Každý piaty pacient s žilnou trombózou má vysokú hladinu homocysteínu, čo sa prejavuje poškodením vnútorných vrstiev krvných ciev a zvýšeným rizikom cievnej oklúzie.