Alexandr Pokrovskij

Adresa: za klienty dochází

Objednat poradenské služby k homocysteinu

Objednat  produkty Vitality se slevou pro klienty poradny

pokrovskijDo roku 2010 jsem byl zaměstnán u společnosti Nationale‑Nederlanden, ale právě setkávání s lidmi a jejich problémy mne přivedly k zájmu o zdraví, zdravou výživu a vše, co s tímto souvisí. Když jsem získal potřebné teoretické informace, nadešel čas přejít od teorie k praxi. Svým klientům, kterým jsem se staral o finance, jsem začal poskytovat také rady ohledně jejich zdraví. Doporučoval jsem jim například, aby konzumovali vegetariánskou stravu a potravinové doplňky v kombinaci s tělesným pohybem.

Můj „koníček“ mne přivedl do kontaktu také s veterináři a koňskými fyzioterapeuty, kteří mi předali zajímavé poznatky a zkušenosti, jimiž jsem svou práci obohatil. Tehdy jsem se hodně specializoval na fyzioterapii zvířat a doplňky stravy pro zvířata a díky této činnosti se po čase vrátil zpět k lidem.

Velice mě zaujal postoj MUDr. Karla Erbena vůči civilizačním chorobám, biochemickému zdraví a problematice homocysteinu. Tyto nově nabyté vědomosti jsem s úspěchem začal využívat při práci se svými klienty.

K této činnosti mne přivedlo několik závažných okolností. Když jsem já nebo někdo z mých blízkých onemocněl, nebyl jsem dostatečně spokojen s tím, jakým způsobem nás lékaři léčili a jak s námi zacházeli. K mému sluchu také dolehly zvěsti o nečistých praktikách farmaceutických společností. A tyto faktory mne přivedly k úvaze, že je nutno tyto zaběhnuté pořádky změnit, neboť čeho je moc, toho je příliš. Mám za to, že je zapotřebí více používat selského rozumu a lidem dát na vědomí, že jejich zdraví je natolik důležité, aby se o ně adekvátně starali.

Chtěl bych jednou docílit toho, abych své zaměstnání mohl vykonávat na nějakém renomovaném poradenském pracovišti, které pomáhá lidem v boji proti civilizačním nemocem.