Homocysteín a rakovina

Hoci niektoré vedecké výskumy potvrdili súvislosť medzi hyperhomocysteinémiou a vznikom nádorových ochorení, v lekárskej obci panujú pochybnosti o tom, či možno účasť hyperhomocysteinémie na vzniku nádorov jednoznačne potvrdiť. V tradičnej medicíne prevláda niekoľko faktorov, ktoré sa podieľajú na onkologickom procese a ešte nie je známe, ktorý z týchto faktorov má rozhodujúci vplyv na vývoj ochorenia.

Homocysteínová teória hovorí, že ak je hladina homocysteínu v krvi nižšia, riziko rakoviny klesá. Dôležitou úlohou vo vývoji malígnych nádorových ochorení sú aj stravovacie návyky, ktoré sa odrážajú v celkovom zdraví obyvateľstva. V tejto súvislosti je vysoká spotreba tuku obzvlášť negatívna.

O súvislosti medzi vysokými hladinami homocysteínu a rakovinou sa začalo hovoriť častejšie, keď rad onkologických pacientov odmietol chemoterapiu a rádioterapiu a uprednostnil alternatívnu liečbu. Títo ľudia sa rozhodli čeliť svojej chorobe posilnením imunity prostredníctvom použitia rastlinných extraktov, ktoré podľa receptúr starých “ bylinkáriek “ majú schopnosť podporovať alebo obnoviť funkciu hlavných ľudských orgánov.

Výsledky tejto liečby boli prekvapujúce. U ťažkých onkologických pacientov s  metastázami v kostiach bola použitá vysoká dávka rastlinných extraktov na regresiu bolesti a výrazné zníženie analgetík. Ďalším dôležitým zistením bola skutočnosť, že doba prežitia týchto pacientov bola predĺžená a v niektorých ľahších prípadoch pacienti boli aj vyliečení. V priebehu času sa však u niektorých pacientov ochorenia začali znovu prejavovať.

Podľa popularizátora homocysteínovej teórie Kilmera McCullyho rakovinu môže prekonať iba pacient, ktorý môže výrazne posilniť imunitný systém. Na úspešné liečenie rakoviny je potrebné kombinovať metódy klasickej medicíny s prostriedkami, ktoré silne podporujú činnosť imunitného systému. V praxi to znamená, že okrem iného je potrebné znížiť hladinu homocysteínu podávaním kyseliny listovej, B6 a B12. Posilniť imunitný systém, a tým účinnejšie zaobchádzať s malígnymi ochoreniami, a to aj pri užívaní vitamínu B17, ktorý sa považuje za prirodzené chemoterapeutikum.