Účast na setkání poradců

Ve čtvrtek 11.4. od 17:00 do 21:00 proběhne ve vzdělávacím centru VSP v Praze v ul. Bohuslava ze Švamberka 4 setkání poradců VSP.
Účast je bezplatná. Na setkání bude prostor zodpovědět dotazy k činnosti VSP a sdílet zkušenosti.  Toto setkání bude tematicky zaměřeno na komunikaci s klientem od zaslání objednávky po konzultaci. Komunikace s klienty je základ prosperity a radosti z práce. Všímám si, že komunikace s klienty je každým rokem náročnější, neboť přibývá úzkostných a depresivních poruch, což potvrzují i kolegové z oblasti psychoterapie. Na Vaši žádost se můžeme z části věnovat i jinému důležitému tématu.
Oznamte prosím svoji účast/neúčast

Odesláním formuláře dáváte souhlas s podmínkami