Ing. Viera Lokšenincová

Adresa poradne:  SNP 763, 018 51 Nová Dubnica

Objednať poradenské služby k homocysteínu

Odporúčané produkty

Homocysteín by som prirovnala k manželke inšpektora Columba. Nikto ju nikdy nevidel, napriek tomu si nikto nedovolil spochybniť jej existenciu. Veď poručík Columbo o nej vždy hovoril s láskou a rešpektom.

Podobne je to aj s vitamínmi. Už v roku 1747 škótsky námorný lekár James Lind dokázal, že skorbut anglických námorníkov úspešne liečila živina v citrusoch, či kyslej kapuste. Trvalo však ďalších 100 rokov, kým vtedajšia veda zobrala vitamín C na milosť a začala prospešnosť niektorých potravín brať s plnou vážnosťou. Mikronutrienty /t.j. vitamíny a minerálne látky/ sú pre nás bytostne dôležité. Je znepokojúce, že neustále klesá ich obsah v prirodzených potravinách. Tiež schopnosť ich využiteľnosti v našom tele sa z rôznych príčin stále znižuje. Väčšinu vitamínov si naše telo nevie samo vyrobiť, to znamená, že ich musíme získavať hlavne stravou, prípadne vitamínovými doplnkami. Napríklad vitamín B6-pyridoxín, ktorý je zatiaľ známy v šiestich rôznych formách, sa denne zúčastňuje na syntéze viac ako 60 rôznych enzýmov.

Volám sa Viera Lokšenincová, som certifikovaný výživový poradca. Som absolvent strednej školy potravinárskej a Chemickotechnologickej fakulty potravinárskeho smeru. V oblasti výživy sa vzdelávam v rôznych kurzoch na Slovensku aj Čechách, ktoré sa venujú stravovaniu dospelých detí, výživy v chorobách, či pri športe. Tiež mám základné vedomosti z čínskej medicíny.

S homocysteínom som sa stretla už dávnejšie na seminároch, tiež cez odborné články profesorky Struneckej, MUDr. Erbena, Mgr. Michaely Verde Beitlovej, ktorá je vedúca projektu „Vitamíny s príbehom“. Tento projekt sa mi páči a som rada, že som jeho súčasťou. Veci, ktoré majú podľa mňa zmysel, ma bavia. Verím preto, že tak ako v Čechách, aj na Slovensku prinesie tento projekt do povedomia laickej verejnosti viac informovanosti aj v problematike ako je homocysteín.

Žuliana-poradňa optimálnej výživy je moja poradňa v Novej Dubnici, v meste na Považí, vzdialenom 13 km od Trenčína, 5 minút od dialničného privádzača. Príďte sa ku mne poradiť o svojom zdraví, stravovaní, životnom štýle. Moji klienti nevedia vo väčšine prípadov o homocysteíne takmer nič. A ak majú nejaké informácie, tak si mýlia homocysteín s histamínom.

Svojim klientom tiež hovorím: ,,Usmievajte sa a viac sa  hrajte. Na veku nezáleží. Sme tu len raz.“