Efektivní mikroorganizmy

Nový web Efektivní mikroorganizmy pro dům, zahradu a zdraví -  efektivnimikroorganizmy.cz


 

Efektivní mikroorganismy® - základní informace

Effective Microorganisms Technology® (EM) jsou mikrobiologické přípravky skládající se z různých podílů synergicky působících živých kultur bakterií mléčného kvašení, kvasinek, fototrofních bakterií, aktinomycet, hub a dalších prospěšných mikroorganismů běžně se vyskytujících v přirozeném prostředí.

Tyto přípravky jsou nástrojem pro řešení současných ekologických a zdravotních problémů:

  • oživují degradované půdy a obnovují výnosový potenciál obnovením humusové vrstvy
  • pomáhají při biologickém čištění vodních nádrží, domovních a komunálních čistíren odpadních vod
  • zlepšují životní podmínky zvířat a neutralizují pachy, které zatěžují životní prostředí
  • používají se doma jako čisticí prostředek, který odstraňuje nepříjemné pachy a omezuje rozmnožování roztočů.

Kromě toho jsou produkty obsahující EM® také široce používány ve zdravotnických a kosmetických produktech.

Více o mikroorganizmech ve videu a také na telefonu 724 322 566. S objednáním vhodných produktů vám poradíme. 

Kdo je tvůrcem konceptu EM®?

Tvůrcem konceptu Effective Microorganisms ®  (EM) je prof. Teruo Higa z Okinawy. Semínko toho, co se mělo stát EM, vyklíčilo, když Higa zkoumal pomeranče pro svůj doktorát na univerzitě Kyushyu. Právě tam si uvědomil potenciál mikroorganismů v zemědělství a tento objev posunul jeho vědeckou práci novým směrem. Jeho mnohaletý výzkum využití heterogenních mikrobiologických směsí při pěstování rostlin našel brzy mnohem širší uplatnění, jako je chov zvířat nebo regenerace životního prostředí nebo lidského zdraví. Všechny mikroorganismy obsažené v EM® produktech pocházejí z přirozeného prostředí, žádný z nich není geneticky modifikován.

Prof. Teruo Higa se narodil na Okinawě v Japonsku v roce 1941. Je absolventem univerzity na ostrovech Rjúkjú. Získal doktorát na univerzitě Kyushu. V roce 1982 získal na své alma mater titul profesora. Jeho výzkum účinných mikroorganismů a rozvoj EM technologie mu přinesl mezinárodní uznání.

Prof. Higa je prezidentem Mezinárodního výboru pro podporu přirozeného zemědělství,  generálním ředitelem Nadace pro ochranu přírodního prostředí Země, prezidentem Světové mírové organizace, vědeckým poradcem Japonské asociace pěstitelů květin a konzultantem v Japonské asociaci pro čištění vodních zdrojů. Je také autorem mnoha knih a publikací.

Objednat produkty EM