Podmínky účasti na akcích VSP a storno podmínky

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Vitamíny s příběhem s.r.o. , IČ 05212529, se sídlem Královická 544/8, 250 01 Brandýs nad Labem. (dále jen: „správce“). 
 2. Kontaktní údaje správce jsou:adresa: Královická 544/8, 250 01 Brandýs nad Labem, email: klub@vitaminyspribehem.cz, telefon: +420 724 322 566
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
  • v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Odesláním formuláře udělujete společnosti Vitamíny s příběhem s.r.o., se sídlem Královická 544/8, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 05212529 jako provozovateli webových stránek https://vitaminyspribehem.cz souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jste zadali do formuláře, a to k následujícímu účelu:

Osobní údaje jsou poskytovány proto, abychom Vás mohli kontaktovat a vyřídit Vaši objednávku služeb a dále abychom Vám mohli v přiměřeném rozsahu zasílat či jinak komunikovat obchodní sdělení týkající se této oblasti (zejména v podobě elektronických zpráv). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to jakoukoli srozumitelnou formou, nejlépe zprávou na info@vitaminyspribehem.cz. V souvislosti s nabídkou služeb Vás budeme kontaktovat nejdéle ve lhůtě 2 pracovních dnů od poskytnutí souhlasu. Obchodní sdělení Vám můžeme zasílat (komunikovat) po neurčitou dobu, avšak v souvislosti s každým obchodním sdělením budete mít možnost odmítnout další obchodní sdělení. Poskytnutí osobních údajů prostřednictvím formuláře není zákonným ani smluvním požadavkem; záleží pouze na Vás.

Předem Vás informujeme, že služby v oblasti výživového poradenství nejsou zdravotními službami a nenahrazují je. Trpíte-li nemocí nebo chorobným stavem, poraďte se se svým lékařem. Výsledky služeb nutričního poradenství jsou individuální a závisí na mnoha faktorech, jako je např. Váš zdravotní stav, dodržování předepsaného režimu, pohybová aktivita apod.

IV.Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle deseti let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na vyřízení objednávky
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organazaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. Příjemce údajů je společnost Mailchimp

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18.5.2018.

Platební a storno podmínky

Platební a storno podmínky pro účast na akcích pořádaných Vitamíny s příběhem – klub z.s., IČ 07935056, platné od 21.3. 2019.

Rezervace

Pro rezervaci místa na dané akci, je třeba vždy uhradit uvedenou zálohu předem.

Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací.

Kapacita míst je omezena, po překročení této kapacity bude vaše rezervační záloha vrácena, nebo po dohodě s vámi převedena na jiný kurz.

Způsob platby

Záloha musí být uhrazena předem pro rezervaci vašeho místa.

Celý účastnický poplatek musí být uhrazen vždy před začátkem akce a je podmínkou vaší účasti na akci. Platba se provádí převodem na účet.

Veškeré údaje k platbě vám budou zaslány emailem.

Zrušení účasti před začátkem akce

Záloha, kterou platíte pro rezervaci místa, je nevratná a slouží jako záruka pro výdaje spojené s pořádáním kurzu.

Při zrušení účasti na akci ze strany účastníka se uhrazená záloha nevrací, ať jsou důvody k neúčasti jakékoli.

V případě, že sami najdete za sebe náhradu, je možno na ni vaši zálohu převést. Toto neplatí, pokud se vámi uvedená osoba na tuto akci již předtím sama přihlásila.

Zrušení účasti během akce

Při přerušení účasti během akce ze strany účastníka se kurzovné nevrací.

Zrušení kurzu

V případě zrušení kurzu ze strany Vitamíny s příběhem – klub z.s. má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, příp. částky odpovídající rozsahu zrušení. Částku lze rovněž se souhlasem účastníka převést na jinou, jím vybranou akci.

Uchovávání poskytnutých osobních údajů a jejich využívání

Poskytnuté osobní údaje jako je jméno, e-mailová adresa a telefon jsou uchovávány tak, aby nedošlo k jejich zneužití. Jsou uchovávány na dobu neurčitou a jsou využívány zejména k zajištění možnosti přihlašování na akce, sdělování informací souvisejících s kurzy, na které se subjekt údajů přihlásil, a ke sdělování informací o plánovaných akcích. Z odběru informací o plánovaných akcích se lze kdykoliv odhlásit.

Poradenská místa

poradna2Poradna - vyšetření krve na homocystein a konzultace k výsledkům rozboru, výdejní místo pro produkt Homocystein Vitality


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/145731/virtual/www/domains/vitaminyspribehem.cz/wp-content/plugins/wp-google-maps-pro/wpgmza.php on line 139
NadpisKategorieAdresaPopis
Bechyně Poradna Bechyňská Smoleč 20, Bechyně 391 65

Hana Stachová
tel.: 777 573 350
stachova@vitaminyspribehem.cz

Benešov Poradna Antuškova 683, 256 01 Benešov

Jana Budilová
tel.: 606 834 920
budilova@vitaminyspribehem.cz

Brno Poradna Smetanova 8a, 602 00 Brno

Tomáš Prokeš
+420 774 545 722
prokes@vitaminyspribehem.cz

Církvice Poradna Jakub 221, 285 33 Církvice

Klára Slabihoudová
tel.: 722509286
slabihoudova@vitaminyspribehem.cz

Domažlice Poradna Mánesova 272, 344 01 Domažlice

Mirka Bozděchová
tel.: 773505371
bozdechova@vitaminyspribehem.cz

Frýdek-Místek Poradna O.Lysohorského 702, Frýdek-Místek

Jarmila Kubicová
+420 736 499 317
kubicova@vitaminyspribehem.cz

Frýdek-Místek Poradna Československé armády 1944, Frýdek-Místek 73801

Petra Tkáčová
tel.: 778018141
tkacova@vitaminyspribehem.cz

Hradešice Poradna Hradešice 63, 341 01 Horažďovice

Věra Bezoušková
tel.: 606 674 572
bezouskova@vitaminyspribehem.cz

Kolín Poradna Politických Vězňů 64, 1.patro, Kolín 3

Mgr. Jana Mrázová
+420 606 036 010
mrazova@vitaminyspribehem.cz

Krnov Poradna Sv. Ducha 5, 794 01 Krnov

Milan Dominik Šimčák
tel.: 602761008
simcak@vitaminyspribehem.cz

Liberec Poradna Moskevská 27/14, 460 01 Liberec

Dana Hromková
+420 601 565 765
hromkova@vitaminyspribehem.cz

Luhačovice Poradna Družstevní 87, 763 26 Luhačovice

Magda Semelová
tel.: 739488704
semelova@vitaminyspribehem.cz

Ostrava Poradna Sokolská 49, Moravská Ostrava

Ing. Hana Ester Mužíková
tel.: 736605959
muzikova@vitaminyspribehem.cz

Ostrava - Svinov Poradna Nad Porubkou 319, 72100 Ostrava - Svinov

Gabriela Miková
+420 725 350 496
mikova@vitaminyspribehem.cz

Ostrov Poradna Klínovecká 998, 363 01 Ostrov

Jana Klimešová-Cimická
tel: 608526462
klimesova-cimicka@vitaminyspribehem.cz

Pardubice Poradna Slepá 101, 530 09 Pardubice

Eva Svobodová
tel.:734216203
svobodova@vitaminyspribehem.cz

Plzeň Poradna Vltavínová 1305/7, Plzeň 326 00

MUDr. Magdalena Chvalová
tel.: 603 542 075
chvalova@vitaminyspribehem.cz

Poděbrady Poradna Hakenova 618, 29001 Poděbrady

Iveta Skřivanová
+420 724 083 004
skrivanova@vitaminyspribehem.cz

Praha Poradna Mazurská 484/2, 4. patro – nutriční poradna, 181 00 Praha-Troja

Ing. Eva Kocurková
tel.: 722 062 846
kocurkova@vitaminyspribehem.cz

Praha 4 Poradna Bohuslava ze Švamberka 4, Praha 4

Mgr. Michaela Beitlová
+420 724 322 566
beitlova@vitaminyspribehem.cz

Praha 4 Poradna V Klidu 754, 25241 Dolní Brezany

Blanka Kapitánová
+420 739 087 085
kapitanova@vitaminyspribehem.cz

Praha 6 Poradna Národní obrany 22, Praha 6

Jan Janata
tel.: +420 605832121
janata@vitaminyspribehem.cz

Prostějov Poradna Havlíčkova 39, 79601

Jan Hasa
+420 732 916 105
hasa@vitaminyspribehem.cz

Radvanec Poradna Radvanec 118, 47301 Radvanec

Martina Zemanová
+420 737 767 440
zemanova@vitaminyspribehem.cz

Šatov Poradna Šatov 479, 671 22 Šatov

Bohumír Jehlička
tel.: 515232323
jehlicka@vitaminyspribehem.cz

Staňkov Poradna Americká 148, Staňkov, 34561

Kamila Sodomová
tel.: 728127187
sodomova@vitaminyspribehem.cz

Strakonice Poradna Palackého náměstí 113, Strakonice 386 01

MUDr. Magdalena Chvalová
tel.: 603 542 075
chvalova@vitaminyspribehem.cz

Teplice Poradna Lounská 4, 415 01 Teplice

Lenka Buková
tel.: 777 315 748
bukova@vitaminyspribehem.cz

Trutnov Poradna Krakonošovo nám. 128, 541 01 Trutnov

Ing. Lenka Koubová
tel.: 603 258 897
koubova@vitaminyspribehem.cz

Uherské Hradiště Poradna Stará Tenice 1199, 686 01 Uherské Hradiště

Mirka Resslerová
tel.: 777 557 823
resslerova@vitaminyspribehem.cz

Valašské Meziříčí Poradna Zašovská 784, Valašské Meziříčí 757 00

Antonín Rechtorovič
tel.:733407069
rechtorovic@vitaminyspribehem.cz

Zlín Poradna Kotěrova 880, 760 01 Zlín

Kristýna Křenková
tel.: 608503897
krenkova@vitaminyspribehem.cz

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://vitaminyspribehem.cz/ provozovaném společností Vitamíny s příběhem s.r.o., Královická 544/8, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 05212529 (dále jen „prodávající“).

Objednávky

Objednávku je možné poslat prostřednictvím objednávkového formuláře. Podané objednávky jsou závazné.

Způsob a termín dodání

Objednané zboží Vám bude odesláno do 2 pracovních dnů doporučeně prostřednictvím České pošty.

Zboží zasíláme pouze na adresy v rámci České republiky a Slovenska.

Při objednání zboží si kupující zvolí způsob úhrady a dopravce. Po předchozí telefonické dohodě je možný také osobní odběr. Pokud dojde v mimořádných případech ke zpoždění dodávky, budete na to upozorněni.

Stornování objednávky

Objednávku je možné stornovat pouze e-mailem. Objednávka bude stornována pouze v případě, pokud již nedošlo k expedici zboží (tímto není dotčeno právo na vrácení zboží viz. odst. „Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží“).

Platební podmínky, způsob úhrady

Zásilky se hradí formou dobírky nebo předem bezhotovostním převodem. V případě osobního odběru v sídle společnosti neúčtujeme balné a platba je možná pouze v hotovosti. Poštovné účtujeme dle cen uvedených níže.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny s DPH a jsou konečné. K ceně bude připočteno poštovné popř. doběrečné podle platného ceníku dle níže uvedených cen.

Poštovné

Poštovné: Česká republika

Osobní odběr                       0,00 Kč
Platba převodem – PPL         79,00 Kč
Platba dobírkou – PPL         109,00 Kč
Při nákupu nad 2700 Kč poštovné při platbě převodem Zdarma, dobírkou 30 kč.

Poštovné Slovensko

Osobní odběr                    0,00 EUR
Platba převodem – PPL       4,50 EUR
Platba dobírkou – PPL         6,50 EUR
Při nákupu nad 130 EUR poštovné při platbě převodem Zdarma, dobírkou 2 EURA.

Nevyzvednutí dobírky

Každá objednávka je závazná dle obchodních podmínek. Po zákaznících, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, bude požadováno uhrazení skutečně vzniklých nákladů na odeslání zboží. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny a předány k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Při Vaší příští objednávce může být dodání zboží na dobírku odmítnuto anebo bude nutné zaplatit objednávku předem.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Zaslané zboží lze vrátit (i bez udání důvodu společně s fakturou a nepoškozené) do 14 dnů ode dne převzetí zásilky. Zboží můžete poslat poštou nebo vrátit osobně v sídle společnosti.
Přílohou musí být vyplněný vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamační řád a uplatnění záruky

Záruka na zboží a uplatnění reklamace se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích resp. Občanského zákoníku v platném znění.
Pokud zboží při dodání nebo v záruční lhůtě vykazuje vady, má zákazník právo uplatnit reklamaci. Před odesláním zboží doporučujeme sdělit případný záměr zboží reklamovat e-mailem na info@hcy-vitality.cz nebo telefonicky, neboť mnohdy se setkáváme s reklamacemi, kdy zboží netrpí výrobní vadou, pouze došlo k porušení obalu nebo obsahu při přepravě, za což zodpovídá přeprace a reklamaci je nutno uplatnit u něj.

Místo uplatnění reklamace:
Hcy Vitality s.r.o., Meziříčská 2868, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm

 

Další ujednání

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@hcy-vitality.cz. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu spotřebitele.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob (vyjma externích dopravců, kterým budou poskytnuty za účelem doručení objednaného zboží zákazníkovi).

Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností HCY VITALITY na poskytnutou elektronickou adresu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 5. 2016