Tehotenstvo a zvýšený homocysteín ako rizikový faktor

Daniel Verde a Michaela Verde Beitlová

Veľa žien býva v tehotenstve vystavená nejednej zdravotnú komplikáciu a v ohrození sa ocitá nielen budúca mamička, ale aj jej plod. Medzi tieto riziká možno počítať aj zvýšenú hladinu homocysteínu. Je teda dôležité, aby tehotné ženy udržiavali jeho optimálnu hladinu a minimalizovali riziká, o ktorých sa zmienime ďalej v texte.

Každá žena, ktorá chce otehotnieť a ktorá chce prežiť bezproblémové tehotenstvo, sa prirodzene vyhýba záťažovým situáciám a snaží sa dodržiavať správnu životosprávu. Kým je všeobecne známe, že gravidným ženám rozhodne neprospieva fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu či zlé stravovacie návyky, o ďalších rizikách sa príliš nehovorí.

Prečo je zvýšený homocysteín blikajúcou kontrolkou?

Zvýšené hodnoty bývajú obyčajne spájané so vznikom a rozvojom niektorých civilizačných chorôb, v prvom rade ochorení srdca a ciev. Výskumy ale ukázali, že vysoká hladina homocysteínu čiže hyperhomocysteinémia je rizikovým faktorom tiež pri vaskulárnym krčku tehotenstva.

Hyperhomocysteinémia spravidla sprevádza nedostatočný príjem vitamínov B6 (pyridoxamín), B9 (kyselina listová) a B12 (kobalamín). Ak tehotná žena podstúpi vyšetrenie na homocysteín v krvi a zistí, že má zvýšené hodnoty homocysteínu, mala by v adekvátnom množstve tieto vitamíny konzumovať. V Českej republike dnes pod hlavičkou iniciatívy Vitamíny s príbehom fungujú desiatky poradní, kde sa záujemkyne a záujemcovia môžu k problematike homocysteínu dozvedieť bližšie informácie a kde si dokonca môžu objednať vyšetrenie krvi na homocysteín s konzultácií k výsledkom analýzy.

Kľúčová úloha vitamínov

Hyperhomocysteinémia býva spájaná s tehotenskými komplikáciami vrátane predčasného pôrodu, poškodenie a smrti plodu či vrodených vývojových chýb. Opäť sa odporúča, aby sa gravidné ženy týchto závažných ťažkostí vyhýbali. Je preto žiaduce, aby optimálnu hladinu homocysteínu udržiavali nielen užívaním vitamínov B6, B9 a B12, ale aj suplementáciou betaínu.

Betaín sa prirodzene nachádza v bežnej strave, príkladne v červenej repe, špenátu, pšeničných produktoch alebo morských plodoch. Možno ho tiež konzumovať ako doplnok stravy, najlepšie v produkte Homocysteín Vitality, ktorý je k dostaniu na našom trhu.

Ak žena prekonala jeden alebo viac potratov, alebo jej lekári oznámili, že má rizikové tehotenstvo, pri ktorom sa nedá vylúčiť spontánny potrat, mala by tiež podstúpiť vyšetrenie na homocysteín v krvi. Nórski výskumníci dospeli k záveru, že ženy, u ktorých hodnoty homocysteínu prekračovali 10 mmol / l, boli vystavené o 38 percent vyššiemu riziku potratu ako ženy s nižšími hodnotami. Zníženie hladiny homocysteínu prostredníctvom vitamínové suplementácia môže výrazným spôsobom prispieť k zdarnému počatiu, bezproblémové gravidite a pôrodu.

Mužský faktor

Hoci je v prípade vydareného počatia a tehotenstva kľúčové, aby ženy netrpeli hyperhomocysteinémia ani muži nie sú v tomto ohľade „z obliga“. Ak rodičia chcú počať zdravého potomka a neprajú si, aby ho postihla napríklad vrodená vývojová chyba, mali by mať optimálnu hladinu homocysteínu obidvaja. Prevencia je pri tomto zásadným životným kroku veľmi dôležitá.

Ako už bolo vyššie napísané, poradenstvo k homocysteínu a zdravotným problémom súvisiacim s jeho vysokými hodnotami je dnes dostupné vo všetkých regiónoch Českej republiky. Ak máte problémy s otehotnením alebo priebehom tehotenstva, neváhajte a obráťte sa na certifikované poradcu, ktoré u nás združuje iniciatíva Vitamíny s príbehom.

Chcem znať svoju hladinu homocysteínu

Chcem vedieť viac o homocysteínu