Homocystein v ostatních lékařských oborech

Dlouhá léta se zdálo, že veškerý pokrok v poznávání významu homocysteinu bude omezen pouze na kardiologii a částečně na onkologii. Nicméně vědecké výzkumy potvrzují, že problematika homocysteinu hraje svou roli i v dalších lékařských oborech. Mezi tato lékařská odvětví patří gynekologie, porodnictví, psychiatrie, neurologie, gastroenterologie, revmatologie či klinické genetika.

Bylo prokázáno, že častější výskyt předčasných porodů a vrozených vývojových vad novorozenců byl zaznamenán u žen, které měly zvýšenou hladinu homocysteinu. Další výzkumy ukázaly, že hyperhomocysteinémie, vedle kouření, abúzu alkoholu, cukrovky a nedostatečného příjmu vitamínů B6, B9 a B12, je rizikovým faktorem při vaskulárním děložním onemocnění. Proto se těhotným ženám, jimž byly naměřeny vyšší hodnoty homocysteinu, doporučuje, aby v adekvátním množství konzumovaly kyselinu listovou a vitamíny B6 a B12. Zároveň je nutné, aby se vyhýbaly kouření a pití alkoholu.

Existuje také souvislost mezi vznikem Alzheimerovy choroby a hyperhomocysteinémií, a to zejména u seniorů. U osob s nízkým příjmem kyseliny listové a B12 je dvakrát vyšší riziko, že onemocní Alzheimerovou chorobou, než u osob s vyšším příjmem těchto vitamínů. Podobně jako při prevenci poruch těhotenství a vrozených vývojových vad novorozenců se doporučuje, aby dospělé osoby přijímaly dostatečné množství B9, B6 a B12. Tyto vitamíny totiž zajišťují normální fungování nervové soustavy. Nízký příjem kyseliny listové a B12, potažmo jejich nízká koncentrace v krvi, může dokonce stát za vznikem neuropsychických poruch. Z toho vyplývá, že suplementace těmito vitamíny může zmírnit závažnost těchto chorobných projevů.

První informace o nálezu vyšší hladiny homocysteinu u pacientů s nekardiovaskulárním onemocněním pocházejí z oboru gastroenterologie. Bylo zjištěno, že pacienti s vředovou chorobou žaludku a dvanácterníku měli vyšší hodnoty homocysteinu než zdraví lidé. U vředové choroby žaludku a dvanácterníku byl monitorován vliv kyseliny listové, B6 a B12 spolu s rostlinnými enzymy. Po dobu užívání preparátu nedošlo u žádného z pacientů k sezónnímu projevu onemocnění. Vysoký výskyt hyperhomocysteinémie a zároveň nízká koncentrace kyseliny listové, B12 a také deficit B6 se objevuje také u zánětlivých onemocnění střev, jako je Crohnova choroba.

U osob s hyperhomocysteinémií byly rovněž pozorovány poruchy pohybového ústrojí. Výzkumy ukázaly, že homocystein poškozuje vazivové tkáně, respektive brání tvorbě kvalitního kolagenu či se podílí na vývoji známek fyzického stárnutí. Je známo, že vysoká hladina homocysteinu souvisí s revmatickými a degenerativními změnami ve vazivu a kloubech. Ačkoli je při prevenci těchto poruch vhodné podávat vitamíny B6, B9 a B12, pro zlepšení průběhu onemocnění pohybového aparátu je vždy nutné připojit náhradu enzymů.

O tom, zdali bude mít dítě vrozenou poruchu metabolismu, defekt imunity, astma, vrozenou dispozici k nádorovému onemocnění – či zdali se vůbec narodí – rozhodují jeho rodiče v období před jeho početím. Jsou-li vajíčka v těle matky nebo spermie v těle otce vystavené působení hyperhomocysteinémie, může dojít k jejich poškození. Naopak po odstranění vysoké hladiny homocysteinu zpravidla dochází k bezproblémovému otěhotnění, bezproblémovému průběhu těhotenství a porodu.