Homocystein a nádorová onemocnění

Ačkoli některé vědecké výzkumy potvrdily souvislost mezi hyperhomocysteinémií a vznikem nádorových onemocnění, v lékařské obci panují pochybnosti o tom, zda lze účast hyperhomocysteinémie na vzniku nádorů jednoznačně potvrdit. V tradiční medicíně převládá představa, že se na onkologickém procesu podílí více faktorů, a dosud není známo, který z těchto faktorů má rozhodující vliv na vznik choroby.

Homocysteinová teorie praví, že pokud je hladina homocysteinu v krvi nižší, riziko nádorových onemocnění klesá. Důležitou úlohu při vzniku zhoubných nádorů hrají také stravovací návyky, které se promítají do celkového zdravotního stavu populace. V tomto ohledu je negativní především vysoká konzumace tuků.

O spojitosti mezi vysokou hladinou homocysteinu a rakovinným onemocnění se začalo častěji hovořit poté, co řada onkologických pacientů odmítla chemoterapii i radioterapii a upřednostnila alternativní léčbu.  Tito lidé se rozhodli čelit své nemoci tím, že posilovali svoji imunitu užíváním bylinných extraktů, jež mají podle receptur starých „kořenářek“ schopnost podpořit či ozdravit funkci hlavních lidských orgánů.

Výsledky této léčby byly překvapující. U těžkých onkologických pacientů s metastázami do kostí docházelo po užívání vysoké dávky bylinných extraktů k ústupu bolestí a podstatnému snížení analgetik. Dalším významným poznatkem byl fakt, že doba přežití u těchto pacientů se prodlužovala a v některých lehčích případech dokonce došlo k vyléčení nemocných. Nicméně po čase se u některých z nich začalo onemocnění projevovat znovu.

Podle populizátora homocysteinové teorie Kilmera McCullyho nádorové onemocnění může překonat jen ten pacient, jemuž se podaří výrazně posílit imunitní systém. Ke zdárné léčbě rakoviny je třeba skloubit postupy klasické medicíny s prostředky, které silně podporují činnost imunitního systému. V praxi to znamená, že je mimo jiné nutné snížit hladinu homocysteinu, a to podáváním kyseliny listové, B6 a B12. Posílit imunitní systém, a tím efektivněji čelit zhoubné nemoci, lze rovněž užíváním vitamínu B17, který je považován za přírodní chemoterapeutikum.